EUREGIO PL-CZ

Projekt „EUREGIO PL-CZ“ je společný projekt všech euroregionů česko-polského příhraničí. Cílem projektu je zintenzivnění vzájemné spolupráce euroregionů, načerpání nových zkušeností z vyspělých zahraničních regionů a využití těchto zkušeností při směrování spolupráce po roce 2013, zmapování problémů bránících intenzivnější přeshraniční spolupráci ve snaze iniciovat změny právních dokumentů a zákonů a v neposlední řadě také zvýšení obecného povědomí a informovanosti o možnostech a efektech přeshraniční spolupráce.

V listopadu 2011 byl projekt schválen k financování z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR 2007-2013 v rámci oblasti podpory 3.1 Územní spolupráce veřejných institucí.

Více na stránkách projektu

Partneři projektu

Euroregion Silesia CZ
Euroregion Silesia PL

Euroregion Glacensis CZ
Euroregion Glacensis PL

Euroregion Nisa CZ 
Euroregion Nysa PL

Euroregion Praděd CZ
Euroregion Pradziad PL

Euroregion Těšínské Slezsko CZ
Euroregion Śląsk Cieszyński PL

Euroregion Beskydy CZ

CZPL2013