Euroregio PL-CZ

CZPL2013

Projekt „EUREGIO PL-CZ“ je společný projekt všech euroregionů česko-polského příhraničí. Cílem projektu je zintenzivnění vzájemné spolupráce euroregionů, načerpání nových zkušeností z vyspělých zahraničních regionů a využití těchto zkušeností při směrování spolupráce po roce 2013, zmapování problémů bránících intenzivnější přeshraniční spolupráci ve snaze iniciovat změny právních dokumentů a zákonů a v neposlední řadě také zvýšení obecného povědomí a informovanosti o možnostech a efektech přeshraniční spolupráce.

V listopadu 2011 byl projekt schválen k financování z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR 2007-2013 v rámci oblasti podpory 3.1 Územní spolupráce veřejných institucí.

Partneři projektu

Euroregion Silesia CZ

Euroregion Silesia PL

Euroregion Glacensis CZ

Euroregion Glacensis PL

Euroregion Nisa CZ

Euroregion Nysa PL

Euroregion Praděd CZ

Euroregion Pradziad PL

Euroregion Těšínské Slezsko CZ

Euroregion Śląsk Cieszyński PL

Euroregion Beskydy CZ