Cool Jeseníky

Registrační číslo projektu

117D722001M11

Dotační titul

Národní program podpory cestovního ruchu v regionech

Harmonogram

1. 2. 2022 – 31. 12. 2022

obalka image katalogu

O projektu

Hlavní myšlenkou projektu je propagovat destinaci Jeseníky a zviditelnit brand Jeseníky nejen v tuzemsku, ale také v zahraničí.

V současné době zaznamenáváme poptávku ze strany informačních center po školeních, která by byla jednotná na celém území destinace naší i sousední, Jeseníky – západ. V rámci projektu proto chceme uspořádat dvě certifikovaná školení a dále poskytnout zúčastněným zástupcům informačních center informace o aktivitách v destinaci. Zakoupeny budou také papírové stojany na propagační materiály pro partnery a IC.

V rámci projektu vznikne image katalog, který by propagoval území nejen na domácích trzích, ale také na zahraničních. Katalog by měl být v českém a anglickém jazyce.

Při prezentaci na veletrzích a různých akcích chceme návštěvníkům nabídnout možnost porozhlédnout se po okolí vysílače Praděd. K tomu poslouží nově pořízená virtuální realita.