25. let přeshraniční spolupráce v Euroregionu Praděd

interreg20142020
Registrační číslo projektu

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0003001

Vedoucí partner

Euroregion Praděd

Partner projektu

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad

Harmonogram

1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zintenzivnění spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu. Tento cíl bude naplněn uspořádáním společné dvoudenní konference zástupců institucí a samospráv, na které bude shrnuta dosavadní česko-polská spolupráce v Euroregionu Praděd a prezentovány výsledky těchto aktivit. Na slavnostní konferenci bychom rovněž chtěli ocenit vybrané žadatele Fondu mikroprojektů za jejich aktivní činnost v oblasti rozvoje česko-polské spolupráce.

Nově vytvořená publikace mapující historii i činnost Euroregionu Praděd v uplynulých 25-ti letech přispěje ke zvýšení informovanosti veřejnosti a propagaci tohoto nástroje i samotného euroregionu. Velmi zájímavým zdrojem informací bude také Historický atlas Euroregionu Praděd, který rovněž přispěje k propagaci tohoto území.

Historický atlas

Publikace 25 let Euroregionu Praděd