Měsíc: Květen 2022

INFORMACE Z 16. ZASEDÁNÍ EUROREGIONÁLNÍHO ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

Dne 10. 5.2022 se konalo 16. zasedání Euroregionálního řídícího výboru, na kterém byly schvalovány projekty předložené do 16. kola příjmu projektových žádostí Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd v rámci Programu Interreg V-A ČR-PR. Na české straně bylo schváleno k financování celkem 10 projektů s celkovou výší dotace 149 541,28€ z toho jeden byl zařazen do…
Read more

POZVÁNKA NA KONFERENCI

Konference k novému programu INTERREG ČESKO – POLSKO 2021-2027. Více informací zde