XX. let přeshraniční spolupráce v Euroregionu Praděd

interreg20142020
Registrační číslo projektu

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0000206

Vedoucí partner projektu

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad

Partner projektu

Euroregion Praděd

Harmonogram

1. 10. 2016 – 30. 11. 2017

20let_hero_small
20let_exkurze

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je organizace společných přeshraničních setkaní, kterých cílem bude integrace různých subjektů a především členů Euroregionu Praděd za účelem rozvoje přeshraniční spolupráce a tvoření nových spojení mezí těmito subjekty a vytváření nových spojení mezi subjekty, které jsou aktivní v příhraničí. Dodatečným cílem projektu je také provedení shrnutí dosavadní polsko-české spolupráce v Euroregionu Praděd a prezentace výsledků této spolupráce veřejností.

Aktivita číslo 1:

Příprava Mezinárodní vědecké konference „Kultura a regionální vzdělávaní na polsko-českém pohraničí“

Aktivita číslo 2:

Příprava výstavy „Polsko-česká Solidarita“

Aktivita číslo 3:

Tisk publikace: konferenční sborník a shrnutí 20. let existence Euroregionu Praděd.

Aktivita číslo 4:

Příprava konference na téma rozvoje cestovního ruchu na polsko-českém pohraničí.

Aktivita číslo 5:

Organizace slavnostního shrnutí 20. let spolupráce

Aktivita číslo 6:

Příprava a tisk publikace týkající se 20. let přeshraniční spolupráce v Euroregionu Praděd