12. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Praděd proběhlo 15. prosince 2020

Z 11 přijatých žádostí na české straně bylo schváleno 10 s celkovou výší dotace 358 524,14 €.

O výsledcích budou všichni žadatelé obeznámeni písemně, prostřednictvím systémové depeše v MS2014+