Prodloužení doby realizace projektů – na základě žádosti Správce byla prodloužena doba pro realizaci jednotlivých mikroprojektů, a to až do 30.4.2023 (původně do 31.12.2022)