Termíny

Termíny předkládání žádostí a termíny zasedání Euroregionálního řídícího výboru

Termín předkládání žádostí

14. kolo

Termín předkládání žádosti
26. 5. 2021

Termín zasedání EŘV
září 2020

Omezující podmínky
Prioritní osa 2 i 4 – bez omezení
Na polské straně je příjem pozastaven

Historie

12.Kolo

Termín předkládání: 16. 9. 2020
Termín zasedání EŘV: prosinec 2020
Omezující podmínky:
Prioritní osa 4 – bez omezení
Prioritní osa 2 – nebudou přijímány mikroprojekty s výstupním ukazatelem „mechanismus“

11.Kolo

Termín předkládání: 28. 5. 2020
Termín zasedání EŘV: srpen – září 2020
Omezující podmínky:
Prioritní osa 4 – bez omezení
Prioritní osa 2 – nebudou přijímány mikroprojekty s výstupním ukazatelem „mechanismus“

10.Kolo

Termín předkládání: 20. 2. 2020
Termín zasedání EŘV: Květen 2020
Omezující podmínky:
Prioritní osa 4 – bez omezení
Prioritní osa 2 – nebudou přijímány mikroprojekty s výstupním ukazatelem „mechanismus“