Termíny

Termíny předkládání žádostí a termíny zasedání Euroregionálního řídícího výboru

Termín předkládání žádostí

16. kolo

Podmínky budou stanoveny na 15. zasedání řídícího výboru

Historie

14.Kolo

Termín předkládání: 26. 5. 2021 
Termín zasedání EŘV: 3. září 2021 
Omezující podmínky:
Prioritní osa 2 i 4 – bez omezení
Na polské straně je příjem pozastaven

13.Kolo

Termín předkládání: 17. 2. 2021 
Termín zasedání EŘV: 20. květen 2021 
Omezující podmínky:
Prioritní osa 4 – bez omezení
Prioritní osa 2 – nebudou přijímány mikroprojekty s výstupním ukazatelem „mechanismus“

12.Kolo

Termín předkládání: 16. 9. 2020
Termín zasedání EŘV: 15. prosinec 2020
Omezující podmínky:
Prioritní osa 4 – bez omezení
Prioritní osa 2 – nebudou přijímány mikroprojekty s výstupním ukazatelem „mechanismus“

11.Kolo

Termín předkládání: 28. 5. 2020
Termín zasedání EŘV: 3. září 2020
Omezující podmínky:
Prioritní osa 4 – bez omezení
Prioritní osa 2 – nebudou přijímány mikroprojekty s výstupním ukazatelem „mechanismus“

10.Kolo

Termín předkládání: 20. 2. 2020
Termín zasedání EŘV:  3. červen 2020
Omezující podmínky:
Prioritní osa 4 – bez omezení
Prioritní osa 2 – nebudou přijímány mikroprojekty s výstupním ukazatelem „mechanismus“