Termíny

Termíny předkládání žádostí a termíny zasedání Euroregionálního řídícího výboru

TERMÍN PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

13. kolo

Termín předkládání žádosti
17. 2. 2021

Termín zasedání EŘV
květen 2021

Omezující podmínky
Prioritní osa 4 – bez omezení
Prioritní osa 2 – nebudou přijímány mikroprojekty s výstupním ukazatelem „mechanismus“

Historie

12.Kolo

Termín předkládání: 16. 9. 2020
Termín zasedání EŘV: prosinec 2020
Omezující podmínky:
Prioritní osa 4 – bez omezení
Prioritní osa 2 – nebudou přijímány mikroprojekty s výstupním ukazatelem „mechanismus“

11.Kolo

Termín předkládání: 28. 5. 2020
Termín zasedání EŘV: srpen – září 2020
Omezující podmínky:
Prioritní osa 4 – bez omezení
Prioritní osa 2 – nebudou přijímány mikroprojekty s výstupním ukazatelem „mechanismus“

10.Kolo

Termín předkládání: 20. 2. 2020
Termín zasedání EŘV: Květen 2020
Omezující podmínky:
Prioritní osa 4 – bez omezení
Prioritní osa 2 – nebudou přijímány mikroprojekty s výstupním ukazatelem „mechanismus“