Termíny

Termíny předkládání žádostí a termíny zasedání Euroregionálního řídícího výboru

TERMÍN PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

11. kolo

Termín předkládání žádosti
28. 5. 2020

Termín zasedání EŘV
srpen-září 2020

Omezující podmínky
Prioritní osa 4 – bez omezení
Prioritní osa 2 – nebudou přijímány mikroprojekty s výstupním ukazatelem „mechanismus“

Historie

10.Kolo

Termín předkládání: 20. 2. 2020
Termín zasedání EŘV: Květen 2020
Omezující podmínky:
Prioritní osa 4 – bez omezení
Prioritní osa 2 – nebudou přijímány mikroprojekty s výstupním ukazatelem „mechanismus“