Termíny

Termíny předkládání žádostí a termíny zasedání Euroregionálního řídícího výboru

TERMÍN PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

11. kolo

Termín předkládání žádosti
28. 5. 2020

Termín zasedání EŘV
srpen-září 2020

Omezující podmínky
Prioritní osa 4 – bez omezení
Prioritní osa 2 – A, B, C a nebudou přijímány mikroprojekty s výstupním ukazatelem „mechanismus“