Termíny

Termíny předkládání žádostí a termíny zasedání Euroregionálního řídícího výboru

Termín předkládání žádostí

12. kolo

Termín předkládání žádosti
16. 9. 2020

Termín zasedání EŘV
prosinec 2020

Omezující podmínky
Prioritní osa 4 – bez omezení
Prioritní osa 2 – nebudou přijímány mikroprojekty s výstupním ukazatelem „mechanismus“

Historie

11.Kolo

Termín předkládání: 28. 5. 2020
Termín zasedání EŘV: srpen – září 2020
Omezující podmínky:
Prioritní osa 4 – bez omezení
Prioritní osa 2 – nebudou přijímány mikroprojekty s výstupním ukazatelem „mechanismus“

10.Kolo

Termín předkládání: 20. 2. 2020
Termín zasedání EŘV: Květen 2020
Omezující podmínky:
Prioritní osa 4 – bez omezení
Prioritní osa 2 – nebudou přijímány mikroprojekty s výstupním ukazatelem „mechanismus“