Dne 11. prosince 2019 se konalo 9. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd

(17.12.2019 08:57)
 

o uzavření kanceláře ve dnech od 27. 12. 2019 do 3. 1. 2020

(5.12.2019 14:23)
 

 se konalo dne 24. září 2019

(24.10.2019 08:21)
 

Euroregion Praděd při realizaci projektu „Slavnostní zvyky a tradice“ uspořádal pro děti soutěž nazvanou „Jak se slaví u sousedů“.

(18.9.2019 13:25)
 

Ředitel Euroregionu Praděd vyhlašuje v souladu s rozhodnutím Rady Euroregionu Praděd výběrové řízení na místo manažera turistické oblasti Jeseníky – východ

(12.8.2019 08:24)
 
Dnes je 27.01.2020
 

1. zasedání Euroregionálního řídícího výboru

Dne 12. července 2016 se na zámku Moszna v Polsku uskutečnilo 1. zasedání společného česko – polského Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd v rámci programu INTERREG V-A 2014-2020.

Na tomto zasedání byly schvalovány žádosti na realizaci česko–polských mikroprojektů, předložené do prvního kola příjmu, resp. do 12. května 2016.

Celkem bylo podpořeno 22 mikroprojektů, z toho 9 na straně české a 13 na straně polské. Seznam všech českých projektových žádostí předložených na 1. zasedání Euroregionálního řídícího výboru naleznete zde seznam projektů - 1. EŘV.

Závěrem jednání byl stanoven termín příjmu projektových žádostí pro 2. Euroregionální řídící výbor do 15. září 2016. Samotné zasedání výboru proběhne dne 14. prosince 2016 na české straně. Euroregionální řídící výbor rovněž rozhodl o následujících omezujících podmínkách pro druhé kolo příjmu:

Prioritní osa 2

  • Mikroprojekty typu A, B – mohou předkládat všichni žadatelé
  • Mikroprojekty typu C – mohou předkládat pouze tzv. noví1 žadatelé

Prioritní osa 4

  • Mikroprojekty typu A, B – mohou předkládat všichni žadatelé
  • Mikroprojekty typu C – mohou předkládat pouze tzv. noví1 žadatelé

Ve Vrbně pod Pradědem, dne 15. 7. 2016


1 Za nového žadatele je považován konečný uživatel, který se dosud neúčastnil (věcně ani finančně) žádného mikroprojektu v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013 nebo v rámci programu INTERREG V-A. Za projekt realizovaný novým žadatelem se považuje jeho první žádost o spolufinancování předložená a schválená na EŘV.

 
 
Copyright © 2004-2020 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál