Archiv rubriky: Nezařazené

10. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Praděd

Dne 15. května 2020 byla zahájena Oběžná procedura ve věci schvalování projektových žádostí podaných do 20. 2. 2020 v rámci 10. kola výzvy. Celkem bylo přijato 15 žádostí na české straně a 39 žádostí na straně polské. Oběžná procedura bude ukončena 3. 6. 2020. O výsledcích budou všichni žadatelé obeznámeni písemně, prostřednictvím systémové depeše v MS2014+

Letáčky a zpravodaj ke stažení

Letáčky k turistické hře, voucheru, Zážitkovému žetonu a cyklotrasám ke stažení ZDE. Zpravodaj Náš Euroregion ke stažení ZDE.

Změna délky realizace mikroprojektů

Doba trvání mikroprojektů je zpravidla 12 měsíců. Pouze v případě složitějších mikroprojektů může být doba trvání 18 měsíců. Na základě rozhodnutí MMR ČR v odůvodněných případech, kdy je znemožněno realizovat aktivity v projektu z důvodu epidemiologického nebezpečí, je možné realizovat mikroprojekt po dobu delší než 18 měsíců. Každý takový případ bude posuzován individuálně, po konzultaci se…
Read more

COVID-19 a jeho dopad na realizaci aktivit projektů

Vzhledem k celorepublikovým opatřením týkajícím se koronaviru COVID-19 vás informujeme, že všechny vaše případné požadavky, které budou reagovat na nastalou situaci a komplikace při realizaci aktivit projektu budou řešeny individuálně s pracovníky euroregionu. V případě, že není možné realizovat aktivity v původně plánovaném termínu (např. hromadné akce, setkání škol atd.) nejdříve zvažte posun časového harmonogramu…
Read more