Oficiální stránky Euroregionu Praděd

Vítejte

Právě jste navštívili stránky, které vám umožní nahlédnout do „kuchyně“ Euroregionu Praděd. Čím se naše organizace zabývá, v čem vám může být prospěšná?

Aktuality

COVID-19 a jeho dopad na realizaci aktivit projektů

Vzhledem k celorepublikovým opatřením týkajícím se koronaviru COVID-19 vás informujeme, že všechny vaše případné požadavky, které budou reagovat na nastalou ...
Číst dále

Ukončen příjem pro 10. kolo

Dne 20.2.2020 byl ukončen příjem projektů do 10. kola Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd. Na české straně bylo celkem přijato 15 ...
Číst dále

Dokumenty ke stažení k programu Interreg V-A

Program Interreg V-A Česká republika – Polsko (dále Program) navazuje na předchozí programy (CBC Phare, Program Iniciativy Společenství Interreg III-A v letech 2004 – 2006 a Operační program přeshraniční spolupráce pro období 2007 – 2013). Program se bude i nadále zaměřovat na podporu spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou.

O programu Interreg V-AFond mikroprojektů ER P

ŽADATEL

Subjekt, který může předložit žádost o dotaci na mikroprojekt v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd

Jsem žadatel

PŘÍJEMCE

Subjekt, kterému byla ze strany EŘV schválena žádost o dotaci na mikroprojekt

Jsem příjemce

TERMÍNY

Termíny předkládání žádostí a termíny zasedání Euroregionálního řídícího výboru

Termíny

PUBLICITA / PROPAGACE

Všichni partneři jsou povinni dostatečně propagovat zapojení evropských prostředků do realizace projektu.

Publicita

Sleduje nás na Facebooku a Instagramu

EuroPradedEuroPraded