Měsíc: Duben 2023

SETKÁNÍ V RÁMCI PROGRAMU INTERREG V-A ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO

Účast nutno potvrdit na email: jana.kaiduschova@msk.cz Nejpozději do 18. 5. 2023

PRACOVNÍ SKUPINA PRO PŘÍPRAVU A REALIZACI PŘESHRANIČNÍCH PROJEKTŮ V OBLASTI DOPRAVY V OBDOBÍ 2028+

Na základě rozhodnutí Monitorovacího výboru Programu Interreg Česko-Polsko ze dne 13. 2. 2023 obdržel Společný sekretariát  mandát pro přípravu a koordinaci pracovní skupina pro přípravu a realizaci přeshraničních projektů v oblasti dopravy v období 2028+. Na základě tohoto rozhodnutí MV žádá Společný sekretariát potencionální zájemce o vyplnění námětů pro budoucí projekty v oblasti dopravy (opatření…
Read more