Měsíc: Listopad 2022

ŠKOLENÍ

Setkání zástupců Auditního orgánu Ministerstva financí s příjemci a národními kontrolory Více zde

INFORMACE ZE 17. ZASEDÁNÍ EUROREGIONÁLNÍHO ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

Dne 25. 11.2022 se konalo 17. zasedání Euroregionálního řídícího výboru, na kterém byly schvalovány projekty předložené do 17. kola příjmu projektových žádostí Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd v rámci Programu Interreg V-A ČR-PR. Na české straně bylo schváleno k financování celkem 6 projektů s celkovou výší dotace 93 784,37 €. O výsledcích budou všichni žadatelé…
Read more

Vernisáž v Senátu ČR

Výstava pod záštitou senátora Miroslava Adámka, byla realizována u příležitosti 25. výročí Euroregionu Praděd Foto na stránkách Senátu ZDE