Vlastní mikroprojekty

Projekty realizované Euroregionem Praděd

Informace budou brzy doplněny

Euroregion 2020+

Program: INTERREG V-A Česká republika – Polsko

Doba realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

Partner: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad

Náš euroregion

Program: INTERREG V-A Česká republika – Polsko

Doba realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

Partner: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad

Slavnostní zvyky a tradice

Program: INTERREG V-A Česká republika – Polsko

Doba realizace: 

Partner: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad

CZ-PL Destinační management

20let Euroregionu Praděd

EUREGIO PL-CZ

Euroregion Praděd – společné cíle, společné záležitosti

Představujeme Euroregion Praděd

Program: INTERREG III-A

Doba realizace: 1. 10. 2006 – 31. 8. 2007

Partner: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad

Lidové tradice v česko-polském pohraničí

Program: Operační program přeshraniční spolupráce

Doba realizace: 1. 7. 2008 – 30. 11. 2008

Partner: Powiat Prudnicki

Neobjevené Jeseníky

Podpora cestovního ruchu

Společnou cestou k rozvoji Euroregionu Praděd