Vlastní mikroprojekty

Projekty realizované Euroregionem Praděd

Putování po zříceninách v Euroregionu Praděd

Program: INTERREG V-A Česká republika – Polsko

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Partner: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad

Euroregion 2020+

Program: INTERREG V-A Česká republika – Polsko

Doba realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

Partner: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad

Náš euroregion

Program: INTERREG V-A Česká republika – Polsko

Doba realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 

Partner: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad

Slavnostní zvyky a tradice

Program: INTERREG V-A Česká republika – Polsko

Doba realizace: 1. 11. 2018 – 31. 10. 2019

Partner: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad

CZ-PL Destinační management, II.etapa

Program: INTERREG V-A Česká republika – Polsko

Doba realizace: 1. 3. 2019 – 30. 4. 2020

Partner: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad

Analýza společenské a hospodářské situace na území Euroregionu Praděd

Program: INTERREG V-A Česká republika

Doba realizace: 1. 6. 2018 – 30. 6. 2019

Vedoucí partner: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad 

Česko-polský destinační management, I.etapa

Program: INTERREG V-A Česká republika – Polsko

Doba realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Partner: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad

XX. let přeshraniční spolupráce v Euroregionu Praděd

Program: INTERREG V-A Česká republika – Polsko

Doba realizace: 1. 10. 2016 – 30. 9. 2017

Vedoucí Partner: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad

EUREGIO PL-CZ


Program: OPPS CZ-PL 2007 – 2013 

Doba realizace: 1.1.2012 – 31.12.2014

Euroregion Praděd – společné cíle, společné záležitosti

Představujeme Euroregion Praděd

Program: INTERREG III-A

Doba realizace: 1. 10. 2006 – 31. 8. 2007

Partner: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad

Lidové tradice v česko-polském pohraničí

Program: Operační program přeshraniční spolupráce

Doba realizace: 1. 7. 2008 – 30. 11. 2008

Partner: Powiat Prudnicki

Neobjevené Jeseníky

Podpora cestovního ruchu

Společnou cestou k rozvoji Euroregionu Praděd