Oznámení

Dovolujeme si tímto upozornit všechny zájemce o návštěvu naší kanceláře, že v souvislosti s čerpáním řádné dovolené v závěru roku, bude kancelář Euroregionu Praděd uzavřena ve dnech od 27.12. 2018 do 31.12.2018. Otevřeno bud

(7.12.2018 09:17)
 

pro zájemce o účast ve Fondu mikroprojektů

(25.10.2018 14:44)
 

pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd

(5.4.2018 09:27)
 

pro žadateleProgramu Interreg V-A Česko-Polsko

(11.1.2018 08:00)
 

pro 5. kolo příjmu Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Praděd v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko

(12.12.2017 10:21)
 
Dnes je 13.12.2018
 

O programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Program Interreg V-A Česká republika – Polsko (dále Program) navazuje na předchozí programy (CBC Phare, Program Iniciativy Společenství Interreg III-A v letech 2004 - 2006 a Operační program přeshraniční spolupráce pro období 2007 – 2013). Program se bude i nadále zaměřovat na podporu spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou.

Řídícím orgánem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Odbor evropské územní spolupráce. Součinnost Řídícímu orgánu při zajišťování jeho funkcí na území Polské republiky plní Národní orgán, kterým je Ministerstvo infrastruktury a rozvoje Polské republiky, Odbor územní spolupráce.

Řídící orgán ve shodě s Národním orgánem zřídil Společný sekretariát, který kromě dalších funkcí poskytuje informace o Programu a konzultace žadatelům a projektovým partnerům, zajišťuje úkony spojené s administrací projektových záměrů, připravuje rozhodnutí o poskytnutí dotace a administruje změny v projektech. Funkci Společného sekretariátu pro Program plní Centrum pro regionální rozvoj České republiky. Do implementace Programu jsou zapojené regionální subjekty, (příslušné krajské a maršálkovské úřady) a instituce podílející se na výkonu kontroly.

Územní vymezení Programu

Programové území ležící v česko-polském pohraničí je tvořeno 5 českými kraji: Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský a 6 polskými podregiony: Bielski a Rybnicki (Slezské vojvodství), Jeleniogórski a Wałbrzyski (Dolnoslezské vojvodství), Nyski a Opolski (Opolské vojvodství). Do řešeného území na polské straně dále spadá okres Strzeliński (podregion Wrocławski v Dolnoslezském vojvodství) a okres Pszczyński (podregion Tyski ve Slezském vojvodství).

Priority Programu

Prioritní osa 1: Společné řízení rizik
Prioritní osa 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti
Prioritní osa 3: Vzdělání a kvalifikace
Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit
Prioritní osa 5: Technická pomoc

Finanční zdroje Programu

Národní alokace Výše alokace
Česká strana 91 221 710 EUR
Polská strana 135 000 000 EUR
Celkem 226 221 710 EUR

Příprava projektů

Případným zájemcům o předložení projektu v rámci tohoto Programu doporučujeme seznámit se především s návrhem operačního programu (http://www.cz-pl.eu/). Zde je možné získat základní informace o tom, které priority jsou Programem podporovány. Již v této chvíli zájemci také mohou začít s přípravami projektu: s hledáním vhodného přeshraničního partnera, zajišťováním podmínek principu Lead partnera, s přípravou projektové dokumentace.

 
 
Copyright © 2004-2018 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál