pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd

(5.4.2018 09:27)
 

pro žadateleProgramu Interreg V-A Česko-Polsko

(11.1.2018 08:00)
 

pro 5. kolo příjmu Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Praděd v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko

(12.12.2017 10:21)
 

Kancelář Euroregionu Praděd bude uzavřena ve dnech od 27.12. 2017 do 29.12.2017...

(12.12.2017 10:19)
 

V krásném prostředí hotelu Arkas v Prószkówie proběhly dne 10. října 2017 dvě významné akce.

(23.10.2017 07:31)
 
Dnes je 20.10.2018
 

Evropské seskupení pro územní spolupráci

S ohledem na závažné potíže, se kterými se členské státy, regionální a místní orgány setkávaly při provádění a správě činností přeshraniční, nadnárodní a mezinárodní spolupráce v rámci rozdílných vnitrostátních právních předpisů a postupů, bylo nutné přijmout na úrovni Společenství opatření zaměřená na odstranění těchto potíží.

Harmonický rozvoj celého území Společenství a posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti vyžaduje posílení přeshraniční spolupráce a přijetí opatření, která jsou potřebná pro zlepšení podmínek jejího provádění.

Aby se překonaly překážky bránící přeshraniční spolupráci, bylo potřeba vytvořit nástroj pro spolupráci na úrovni Společenství, který umožní vytvořit na území Společenství spolupracující sdružení s právní subjektivitou zvané „evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS).

 
 
Copyright © 2004-2018 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál