které se uskuteční dne 12. října 2017 od 9,30 hodin v prostorách Střediska kultury a vzdělávání STŘECHA

(14.9.2017 08:31)
 

z Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Praděd v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko

(8.8.2017 08:40)
 
Oznámení

Ve dnech od 3. 7. 2017 – 7. 7. 2017 bude sekretariát Euroregionu Praděd uzavřen!

(30.6.2017 09:32)
 

V pátek 12. května 2017 se v zasedacím sále Městského úřadu v Jeseníku konalo...

(26.5.2017 08:32)
 

U příležitosti 20 let vzniku Euroregionu Praděd...

(26.5.2017 08:31)
 
Dnes je 20.10.2017
 

Evropské seskupení pro územní spolupráci

S ohledem na závažné potíže, se kterými se členské státy, regionální a místní orgány setkávaly při provádění a správě činností přeshraniční, nadnárodní a mezinárodní spolupráce v rámci rozdílných vnitrostátních právních předpisů a postupů, bylo nutné přijmout na úrovni Společenství opatření zaměřená na odstranění těchto potíží.

Harmonický rozvoj celého území Společenství a posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti vyžaduje posílení přeshraniční spolupráce a přijetí opatření, která jsou potřebná pro zlepšení podmínek jejího provádění.

Aby se překonaly překážky bránící přeshraniční spolupráci, bylo potřeba vytvořit nástroj pro spolupráci na úrovni Společenství, který umožní vytvořit na území Společenství spolupracující sdružení s právní subjektivitou zvané „evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS).

 
 
Copyright © 2004-2017 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál