Dne 11. prosince 2019 se konalo 9. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd

(17.12.2019 08:57)
 

o uzavření kanceláře ve dnech od 27. 12. 2019 do 3. 1. 2020

(5.12.2019 14:23)
 

 se konalo dne 24. září 2019

(24.10.2019 08:21)
 

Euroregion Praděd při realizaci projektu „Slavnostní zvyky a tradice“ uspořádal pro děti soutěž nazvanou „Jak se slaví u sousedů“.

(18.9.2019 13:25)
 

Ředitel Euroregionu Praděd vyhlašuje v souladu s rozhodnutím Rady Euroregionu Praděd výběrové řízení na místo manažera turistické oblasti Jeseníky – východ

(12.8.2019 08:24)
 
Dnes je 27.01.2020
 

3K Platforma

Regionální fórum cestovního ruchu Euroregionu Praděd

je otevřené a dobrovolné sdružení právnických a fyzických osob pečující o dynamický a dobře koordinovaný rozvoj cestovního ruchu v Jeseníkách.

Plní funkci destinační společnosti Jeseníky - východ.

Destinační management při řízení rozvoje cestovního ruchu v TO intenzivně uplatňuje systém efektivní Koordinace, Kooperace a Komunikace s partnery v TO.

Orgány fóra jsou:

 • 1. Valná hromada
 • 2. Rada pro cestovní ruch
 • 3. Projektový tým
  • 1. Spolupráce při tvorbě produktů
  • 2. Rozvoj CR na menším území (oblast, obec apod.)
  • 3. Zapojení do aktualizace strategických dokumentů
 • 4. Informační centra

Pravidelně se setkávají tyto skupiny:

 • 1. Valná hromada – 1 x ročně
 • 2. Rada pro cestovní ruch – min. 3 x ročně
 • 3. Projektový tým – min. 3 x ročně
 • 4. Informační centra – 1 x ročně
 
 
Copyright © 2004-2020 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál