pro žadateleProgramu Interreg V-A Česko-Polsko

(11.1.2018 08:00)
 

pro 5. kolo příjmu Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Praděd v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko

(12.12.2017 10:21)
 

Kancelář Euroregionu Praděd bude uzavřena ve dnech od 27.12. 2017 do 29.12.2017...

(12.12.2017 10:19)
 

V krásném prostředí hotelu Arkas v Prószkówie proběhly dne 10. října 2017 dvě významné akce.

(23.10.2017 07:31)
 

které se uskuteční dne 12. října 2017 od 9,30 hodin v prostorách Střediska kultury a vzdělávání STŘECHA

(14.9.2017 08:31)
 
Dnes je 23.02.2018
 

Asociace evropských hraničních regionů (AGEG / AEBR)

Návrh založit evropskou asociaci nebo sdružení hraničních regionů byl poprvé vznesen v roce 1965 na Mezinárodní konferenci regionálního plánování v Basileji. Po intenzivních přípravných pracích založilo 10 hraničních regionů 17. - 18. června 1971 na zámku Anholt Stálou konferenci evropských hraničních regionů, které přijala jméno Asociace evropských hraničních regionů (AGEG - Arbeitsgemeinschaft Europäscher Grenzregionen / AEBR - Association of European Border Regions).

Nejdůležitějším partnerem AEBR se v 70. a 80. letech byla Rada Evropy. Silné kontakty AEBR vybudovala rovněž s Evropskou komisí, Evropským parlamentem, Radou evropských obcí a regionů (CEMR) a samotnými hraničními regiony.

AEBR je registrovanou asociací se sídlem v Gronau ve Spolkové republice Německo. Od svého založení v roce 1971 se AEBR postupně rozrůstala a v současnosti zastupuje více než 170 hraničních regionů po celé Evropě (členů i příznivců).

Cíle a úkoly AEBR popisují stanovy přijaté 25. listopadu 1994 v italském Terstu. Tyto stanovy určují povahu a formu spolupráce mezi evropskými hraničními a příhraničními regiony sdruženými v AEBR. Asociace pracuje pro evropské hraniční a příhraniční regiony a k jejím cílům patří zejména podporovat a koordinovat vzájemnou spolupráci regionů v rámci Evropy, propagovat výměnu zkušeností a informací s ohledem na společné zájmy v oblasti přeshraniční spolupráce a zastupovat tyto společné zájmy při jednání s parlamenty, orgány, úřady a institucemi států a nadnárodních organizací.

Práce AEBR zahrnuje:

  • realizaci programů a projektů, žádostí o financování a administrativu s tím spojenou
  • organizaci akcí zaměřených na přeshraniční problematiku
  • pomoc s řešením přeshraničních problémů a podporu speciálně zaměřených aktivit
  • přípravu a realizaci společných opatření
  • rozvoj Centra pro evropské hraniční a příhraniční regiony a úzkou spolupráci s Evropskou unií a Radou Evropy
  • poskytování informací o přeshraniční problematice evropským politikům veřejnosti.

AEBR se skládá z následujících orgánů:

  • valná hromada (nejvyšší orgán asociace)
  • presidium
  • generální sekretář.

V rámci AEBR je možné zakládat poradní výbory ze zástupců evropských a politických orgánů, asociací a sociálních skupin.

Více informací o Asociaci evropských hraničních regionů naleznete na www.aebr.net.

Euroregion Praděd členem AEBR není.

 
 
Copyright © 2004-2018 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál