Ředitel Euroregionu Praděd vyhlašuje v souladu s rozhodnutím Rady Euroregionu Praděd výběrové řízení na místo manažera turistické oblasti Jeseníky – východ

(12.8.2019 08:24)
 

Ve dnech 6. - 7. června 2019 jednala v polském Cieszynie Česko-polská mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci.

(19.6.2019 12:26)
 

V dubnu tohoto roku vydal Euroregion Praděd brožuru...

(30.5.2019 09:20)
 

Zapoj se do naší soutěže a dozvíš se spoustu zajímavých informací a ještě můžeš vyhrát...

(30.5.2019 09:10)
 

Dne 17. 4. 2019 pořádal Euroregion Praděd (ER P) slavnostní konferenci, která se konala v krásné Klášterní kapli v Jeseníku.

(3.5.2019 08:39)
 
Dnes je 19.08.2019
 

O programu OPPS ČR-PR

Od roku 1999 poskytuje Evropská unie finanční prostředky na rozvoj česko-polského příhraničí a vzájemné spolupráce. Nejprve to bylo prostřednictvím programu Phare CBC (pro českou stranu 5 mil. EUR ročně), od vstupu obou zemí do EU v roce 2004 je to prostřednictvím programu INTERREG IIIA (pro českou stranu 16,5 mil. EUR na období 2004-2006). Na tento program bude navazovat Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR na období 2007 – 2013, který bude součástí Cíle 3 s názvem „Evropská územní spolupráce“.

Územní vymezení programu

Operační program přeshraniční spolupráce ČR - PR je určen pro české kraje Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský, z polské strany jde o regiony jeleniogórsko-wałbrzyského, opolského, rybnicko-jastrzębského a bielsko-bialského.

Finanční zdroje programu

Národní alokace Výše alokace
Česká strana 103 680 000 EUR
Polská strana 115 779 344 EUR
Celkem 219 459 344 EUR

Priority programu

Priorita I. Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik

Priorita II. Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního ruchu

Priorita III. Podpora spolupráce místních společenství

Priorita IV. Technická asistence

Zaměření programu

Program je zaměřen na zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu, ochranu životního prostředí, podporu hospodářské spolupráce, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb cestovního ruchu, podporu vzdělávání, kulturních a společenských aktivit, spolupráci územních samospráv a dalších subjektů na obou stranách hranice.

V případě operačních programů přeshraniční spolupráce je důležitý přeshraniční dopad projektu, kdy přínos z realizace projektu musí mít prokazatelně obě strany hranice. Projekty musí dále zahrnovat příjemce z obou zemí, kteří spolupracují nejméně dvěma z těchto způsobů: společná příprava, společné provádění, společné využívání pracovníků a společné financování.

O podporu mohou žádat kraje, obce, svazky obcí, Euroregiony, organizace zřizované státem, kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, vzdělávací a výzkumné instituce, hospodářské komory a další.

Řídícím orgánem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, v Polsku zajišťuje z pozice Národního orgánu činnosti spojené s realizací tohoto programu Ministerstvo regionálního rozvoje Polské republiky.

Příprava programu

Příprava nového programu česko-polské přeshraniční spolupráce pro období 2007 – 2013 byla zahájena již v 2. polovině roku 2005. Byla ustavena pracovní skupina tvořená zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva regionálního rozvoje PR, zástupci krajů, vojvodství a euroregionů v česko-polském příhraničí (tzv. Task-force). Tato pracovní skupina zpracovala základní dokument programu, který byl odeslán Evropské komisi ke schválení dne 7. března 2007. V současné době pracovní skupina již dokončuje práci na všech dokumentech programu. Dne 11. prosince 2007 se v Hradci Králové uskutečnilo ustavující zasedání Monitorovacího výboru, kde byla tato dokumentace projednána, schválena a program byl dnem 14. ledna 2008 zahájen.

Příprava projektů

Případným zájemcům o předložení projektu v rámci tohoto programu doporučujeme seznámit se především s návrhem operačního programu (viz dále). Zde je možné získat základní informace o tom, které priority jsou programem podporovány. Již v této chvíli zájemci také mohou začít s přípravami projektu: s hledáním vhodného přeshraničního partnera, zajišťováním podmínek principu Lead partnera, s přípravou projektové dokumentace (výdaje na projektovou dokumentaci jsou způsobilé od 1. ledna 2007). Od srpna 2007 již také probíhají semináře pro žadatele a individuální konzultace projektových záměrů.

Související dokumenty

 
 
Copyright © 2004-2019 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál