Ředitel Euroregionu Praděd vyhlašuje v souladu s rozhodnutím Rady Euroregionu Praděd výběrové řízení na místo manažera turistické oblasti Jeseníky – východ

(12.8.2019 08:24)
 

Ve dnech 6. - 7. června 2019 jednala v polském Cieszynie Česko-polská mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci.

(19.6.2019 12:26)
 

V dubnu tohoto roku vydal Euroregion Praděd brožuru...

(30.5.2019 09:20)
 

Zapoj se do naší soutěže a dozvíš se spoustu zajímavých informací a ještě můžeš vyhrát...

(30.5.2019 09:10)
 

Dne 17. 4. 2019 pořádal Euroregion Praděd (ER P) slavnostní konferenci, která se konala v krásné Klášterní kapli v Jeseníku.

(3.5.2019 08:39)
 
Dnes je 19.08.2019
 
Logo

Projekt EUREGIO PL-CZ

Projekt EUREGIO PL-CZ byl projekt realizovaný z Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika – Polská republika. Hlavním cílem projektu bylo prohloubení vzájemné spolupráce a získání nových zkušeností v euroregionech v česko-polském příhraničí, které se staly základem pro přípravu nového programového období INTERREG V-A. Snahou projektu bylo rovněž definovat problémy, které jsou překážkou pro intenzivnější přeshraniční spolupráci a zvýšit povědomí o možnostech a efektech přeshraniční spolupráce.

 

Základní informace o projektu

Partneři projektu:

1. polská část Euroregionu Silesia - vedoucí partner
2. česká část Euroregionu Silesia
3. česká část Euroregionu Nisa
4. polská část Euroregionu Nisa
5. česká část Euroregionu Glacensis
6. polská část Euroregionu Glacensis
7. česká část Euroregionu Praděd
8. polská část Euroregionu Praděd
9. česká část Euroregionu Těšínské Slezsko
10. polská část Euroregionu Těšínské Slezsko
11. česká část Euroregionu Beskydy

Harmonogram:

leden 2012 - prosinec 2014

Aktivity projektu:

Aktivity projektu byly rozděleny do čtyř oblastí, za každou aktivitu odpovídal některý z partnerů:

Oblast 1: Vzájemné poznávání

Organizace studijních výměnných pobytů pro získání praktických zkušeností s činnostmi jednotlivých euroregionů. Bylo realizováno celkem 6 třídenních setkání zástupců jednotlivých euroregionů:

 • Studijní pobyt v Euroregionu Beskydy – červen 2012
 • Studijní pobyt v Euroregionu Praděd – říjen 2012
 • Studijní pobyt v Euroregionu Těšínské Slezsko – květen 2013
 • Studijní pobyt v Euroregionu Glacensis – říjen 2013
 • Studijní pobyt v Euroregionu Silesia – květen 2014
 • Studijní pobyt v Euroregionu Nisa – září 2014

Oblast 2: Získávání zkušeností v zahraničí

Organizace třech studijních cest do zahraničí pro získání praktických zkušeností s činnostmi vyspělých a rozvinutých euroregionů.

 • Účast na Valné hromadě AGEG v Liége (6. – 9. listopadu 2013)
 • Studijní cesta do ESÚS West-Vlaanderen (20. – 23. listopadu 2013)
 • Studijní cesta do EuroInstitutu v Kehl (25. – 28. června 2014)

Oblast 3: Analýza problémů přeshraniční spolupráce

Zpracování „Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici“ mapující problémy v rozvoji přeshraniční spolupráce v různých okruzích jako např. doprava, Schengen, životní prostředí, zdravotnictví, legislativa EU, programy přeshraniční spolupráce včetně Fondu mikroprojektů, evropská seskupení pro územní spolupráci apod. a následné předložení zpracovaného dokumentu příslušným subjektům s cílem iniciovat odstranění těchto problémů.

Tento dokument je k dispozici zde:

Oblast 4: Propagace, publicita a zvyšování povědomí o přeshraniční spolupráci

Vytvoření společných webových stránek http://www.euroregions.org/ v pěti jazykových mutacích (CZ, PL, EN, DE, FR), na kterých byly představeny všechny euroregiony česko-polského příhraničí.

Vydání společné publikace a mapy prezentující všechny euroregiony (jazykové mutace: CZ, PL, EN, DE).

Organizace čtyř konferencí prezentujících činnosti a výsledky euroregionální spolupráce.

 • Úvodní konference projektu s názvem „Možnosti a omezení česko-polské přeshraniční spolupráce“, která se uskutečnila dne 29. listopadu 2012 v Clarion Congress Hotelu v Ostravě.
 • Konference na téma „Systémové překážky v rozvoji česko-polské spolupráce“ se konala dne 27. března 2014 v Trutnově.
 • Závěrečná konference projektu se uskutečnila dne 6. listopadu 2014 na zámku v polské Ratiboři.
 • Poslední aktivitou projektu byla konference s názvem „Česko-polská přeshraniční spolupráce na příkladu spolupráce euroregionů a projektu EUREGIO PL-CZ”, která se konala dne 16. prosince 2014 v Sejmu Polské republiky ve Varšavě.

 

 
 
Copyright © 2004-2019 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál