Oznámení

Dovolujeme si tímto upozornit všechny zájemce o návštěvu naší kanceláře, že v souvislosti s čerpáním řádné dovolené v závěru roku, bude kancelář Euroregionu Praděd uzavřena ve dnech od 27.12. 2018 do 31.12.2018. Otevřeno bud

(7.12.2018 09:17)
 

pro zájemce o účast ve Fondu mikroprojektů

(25.10.2018 14:44)
 

pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd

(5.4.2018 09:27)
 

pro žadateleProgramu Interreg V-A Česko-Polsko

(11.1.2018 08:00)
 

pro 5. kolo příjmu Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Praděd v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko

(12.12.2017 10:21)
 
Dnes je 13.12.2018
 
Logo

Projekt EUREGIO PL-CZ

Projekt EUREGIO PL-CZ byl projekt realizovaný z Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika – Polská republika. Hlavním cílem projektu bylo prohloubení vzájemné spolupráce a získání nových zkušeností v euroregionech v česko-polském příhraničí, které se staly základem pro přípravu nového programového období INTERREG V-A. Snahou projektu bylo rovněž definovat problémy, které jsou překážkou pro intenzivnější přeshraniční spolupráci a zvýšit povědomí o možnostech a efektech přeshraniční spolupráce.

 

Základní informace o projektu

Partneři projektu:

1. polská část Euroregionu Silesia - vedoucí partner
2. česká část Euroregionu Silesia
3. česká část Euroregionu Nisa
4. polská část Euroregionu Nisa
5. česká část Euroregionu Glacensis
6. polská část Euroregionu Glacensis
7. česká část Euroregionu Praděd
8. polská část Euroregionu Praděd
9. česká část Euroregionu Těšínské Slezsko
10. polská část Euroregionu Těšínské Slezsko
11. česká část Euroregionu Beskydy

Harmonogram:

leden 2012 - prosinec 2014

Aktivity projektu:

Aktivity projektu byly rozděleny do čtyř oblastí, za každou aktivitu odpovídal některý z partnerů:

Oblast 1: Vzájemné poznávání

Organizace studijních výměnných pobytů pro získání praktických zkušeností s činnostmi jednotlivých euroregionů. Bylo realizováno celkem 6 třídenních setkání zástupců jednotlivých euroregionů:

 • Studijní pobyt v Euroregionu Beskydy – červen 2012
 • Studijní pobyt v Euroregionu Praděd – říjen 2012
 • Studijní pobyt v Euroregionu Těšínské Slezsko – květen 2013
 • Studijní pobyt v Euroregionu Glacensis – říjen 2013
 • Studijní pobyt v Euroregionu Silesia – květen 2014
 • Studijní pobyt v Euroregionu Nisa – září 2014

Oblast 2: Získávání zkušeností v zahraničí

Organizace třech studijních cest do zahraničí pro získání praktických zkušeností s činnostmi vyspělých a rozvinutých euroregionů.

 • Účast na Valné hromadě AGEG v Liége (6. – 9. listopadu 2013)
 • Studijní cesta do ESÚS West-Vlaanderen (20. – 23. listopadu 2013)
 • Studijní cesta do EuroInstitutu v Kehl (25. – 28. června 2014)

Oblast 3: Analýza problémů přeshraniční spolupráce

Zpracování „Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici“ mapující problémy v rozvoji přeshraniční spolupráce v různých okruzích jako např. doprava, Schengen, životní prostředí, zdravotnictví, legislativa EU, programy přeshraniční spolupráce včetně Fondu mikroprojektů, evropská seskupení pro územní spolupráci apod. a následné předložení zpracovaného dokumentu příslušným subjektům s cílem iniciovat odstranění těchto problémů.

Tento dokument je k dispozici zde:

Oblast 4: Propagace, publicita a zvyšování povědomí o přeshraniční spolupráci

Vytvoření společných webových stránek http://www.euroregions.org/ v pěti jazykových mutacích (CZ, PL, EN, DE, FR), na kterých byly představeny všechny euroregiony česko-polského příhraničí.

Vydání společné publikace a mapy prezentující všechny euroregiony (jazykové mutace: CZ, PL, EN, DE).

Organizace čtyř konferencí prezentujících činnosti a výsledky euroregionální spolupráce.

 • Úvodní konference projektu s názvem „Možnosti a omezení česko-polské přeshraniční spolupráce“, která se uskutečnila dne 29. listopadu 2012 v Clarion Congress Hotelu v Ostravě.
 • Konference na téma „Systémové překážky v rozvoji česko-polské spolupráce“ se konala dne 27. března 2014 v Trutnově.
 • Závěrečná konference projektu se uskutečnila dne 6. listopadu 2014 na zámku v polské Ratiboři.
 • Poslední aktivitou projektu byla konference s názvem „Česko-polská přeshraniční spolupráce na příkladu spolupráce euroregionů a projektu EUREGIO PL-CZ”, která se konala dne 16. prosince 2014 v Sejmu Polské republiky ve Varšavě.

 

 
 
Copyright © 2004-2018 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál