V dubnu tohoto roku vydal Euroregion Praděd brožuru...

(30.5.2019 09:20)
 

Zapoj se do naší soutěže a dozvíš se spoustu zajímavých informací a ještě můžeš vyhrát...

(30.5.2019 09:10)
 

Dne 17. 4. 2019 pořádal Euroregion Praděd (ER P) slavnostní konferenci, která se konala v krásné Klášterní kapli v Jeseníku.

(3.5.2019 08:39)
 

pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd. Středa 6.2.2019 od 9.00 hod. do 12.00 hod., Středisko kultury a vzdělávání STŘECHA

(24.1.2019 08:25)
 
Oznámení

Dovolujeme si tímto upozornit všechny zájemce o návštěvu naší kanceláře, že v souvislosti s čerpáním řádné dovolené v závěru roku, bude kancelář Euroregionu Praděd uzavřena ve dnech od 27.12. 2018 do 31.12.2018. Otevřeno bud

(7.12.2018 09:17)
 
Dnes je 16.06.2019
 

Další zasedání Rady euroregionu

Nosným bodem dnešního jednání byly informace o průběhu realizace Fondu mikroprojektů. Bylo zaevidováno již 279 projektových žádostí, z nichž bylo realizováno 229. Dosavadní průběh implementace je dobrý. Sekretariát navrhl rozšířit seznam vhodných žadatelů o organizační složky státu. Návrh byl schválen. Nastíněna byla také problematika odměn členů statutárních orgánů, dle Směrnice pro žadatele nezpůsobilý výdaj. V převážné většině se týká ředitelů škol, nelze vyloučit také zástupce obcí. Po diskuzi bylo rozhodnuto posuzovat tyto odměny na jiné činnosti v rámci projektu jako způsobilé, budou-li doložené příslušnou dohodou. Třetí dnes projednávanou problematikou bylo udělování sankcí v případě nenaplnění indikátorů projektu. Zde bylo rozhodnuto sankce nekvantifikovat, ale individuálně předávat k posouzení projekty, u kterých dojde ke sporu mezi konečným uživatelem a administrátorem, na zesedání Rady euroregionu.

Dalším důležitým bodem jednání byly informace o aktuálním vývoji při realizaci projektu Destinační management turistické oblasi Jeseníky. Bylo představeno personální složení pracovní skupiny pro cestovní ruch nazvané "Rada pro cestovní ruch" a její statut. Oba tyto dokumenty byly schváleny.

 V následujících bodech svého jednání Rada schválila uzavřít Smlouvu o spolupráci s Moravskoslezským krajem, vzala na vědomí výsledek hospodaření euroregionu za I. pololetí 2011, návrh města Jeseník připravit projekt Neobjevené Jeseníky II, který by navazoval na projekt realizovaný v roce 2010. Také doporučila členům Rady rozšířit povědomost o vědomostním kvízu, který pro děti základních škol připravil na svých webových stránkách polský sekretariát Euroregionu Praděd http://www.europradziad.pl/dzieci/strona/cz.html, ve školských zařízeních na české straně. 

Závěrem šéfredaktorka magazínu Karlova Studánka a okolí paní Mgr. Šárka Seidlerová krátce pohovořila o historii tohoto časopisu. Magazín je ve veřejnosti velmi oblíbený a žádaný, podporu získal také u obou krajů, Olomouckého i Moravskoslezského. Bylo by žádoucí jakékoli zapojení  Euroregionu Praděd do této aktivity. Paní šéfredaktorka byla požádána o dodání konkrétních informací, týkajících se formy spolupráce, nákladů apod.

Foto Foto
 
 
Copyright © 2004-2019 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál