pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd

(5.4.2018 09:27)
 

pro žadateleProgramu Interreg V-A Česko-Polsko

(11.1.2018 08:00)
 

pro 5. kolo příjmu Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Praděd v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko

(12.12.2017 10:21)
 

Kancelář Euroregionu Praděd bude uzavřena ve dnech od 27.12. 2017 do 29.12.2017...

(12.12.2017 10:19)
 

V krásném prostředí hotelu Arkas v Prószkówie proběhly dne 10. října 2017 dvě významné akce.

(23.10.2017 07:31)
 
Dnes je 19.10.2018
 

První zasedání Rady euroregionu v tomto roce

Hostitel, starostka Města Albrechtice pan Luděk Volek přivítal členy Rady, přítomné hosty hejtmana Ing. Jaroslava Palase, poslance Ladislava Velebného a Ing. Jiřího Krátkého a omluvil nepřítomnost předsedy. Po krátkém představení města se ujal řízení dnešního zasedání.

Účastí nadpoloviční většiny členů Rady bylo dnešní jednání prohlášeno za usnášeníschopné. Ověřovatelem zápisu byl pověřen starosta Zlatých Hor Ing. Milan Rác.

Na začátku jednání proběhla volba místopředsedy euroregionu. Byl přednesen návrh na jmenování starosty města Bruntál pana Ing. Petra Ryse, MBA který nominaci přijal. V následné volbě byl jednomyslně zvolen místopředsedou Euroregionu Praděd.

Radě byla dále podána průběžná informace o projektu Fond mikroprojektů. Bylo navrženo schválit uipravenou směrnici pro stanovení limitů některých způsobilých výdajů. Po diskuzi k předloženému návrhu a menších úpravách byla směrnice schválena. Také byla provedena nominace nových členů Euroregionálního řídícího výboru za bývalé členy Rady.

Široká diskuze proběhla na téma Evropská seskupení pro územní spolupráci. Hejtman přítomné seznámil s historií vzniku ESÚS Tritia. Celá diskuze se následně zabývala eventualitou zapojeit do Tritie také Olomoucký kraj. Někteří členové Rady ovšem zpochybnili současné snahy o začlenění Euroregionu Praděd do některého ESÚSu.

Dále byla podána informace o postupu projektové žádosti na Destinační management cestovního ruchu Jeseníky. Vzhledem ke skutečnosti, že vznikající DM pokrývá nejvíce postiženou oblast MS kraje, bylo by možné požádat kraj o přímou podporu tomuto záměru. Současně zástupci měst podali informaci o postupu žádosti o půjčku na předfinancování celého záměru.

FotoFotoFotoFoto Foto
 
 
Copyright © 2004-2018 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál