pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd. Středa 6.2.2019 od 9.00 hod. do 12.00 hod., Středisko kultury a vzdělávání STŘECHA

(24.1.2019 08:25)
 
Oznámení

Dovolujeme si tímto upozornit všechny zájemce o návštěvu naší kanceláře, že v souvislosti s čerpáním řádné dovolené v závěru roku, bude kancelář Euroregionu Praděd uzavřena ve dnech od 27.12. 2018 do 31.12.2018. Otevřeno bud

(7.12.2018 09:17)
 

pro zájemce o účast ve Fondu mikroprojektů

(25.10.2018 14:44)
 

pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd

(5.4.2018 09:27)
 

pro žadateleProgramu Interreg V-A Česko-Polsko

(11.1.2018 08:00)
 
Dnes je 18.03.2019
 

Setkání s europoslance Janem Březinou na téma

V pátek 21. ledna 2011 se ve Středisku kultury a vzdělávání ve Vrbně pod Pradědem konalo mimořádné zasedání Rady Euroregionu Praděd spojené se setkáním s europoslancem Janem Březinou. Základním tématem setkání bylo získat více informací o bodoucí kohezní politice Evropské unie a možnostech využití pro vlastní euroregion.

Úvodem setkání byly prezentovány základní dokumenty týkající  se Evropských seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) a vysvětleny důvody, proč se jeví vhodné ESÚS zřídit. Vychází se z nařízení Evropské komise č. 1082/2006, které umožňuje členským státům, regionálním či místním orgánům a veřejnoprávním subjektům z území 2 a více členských států EU zakládat seskupení s právní subjektivitou.

Europoslanec pan Březina ve svém vystoupení nastínil, že EU v současné době pokládá za prioritní řešit a věnovat zvýšenou pozornost klimatickým změnám. Dá se předpokládat omezení finančních prostředků na kohezní politiku. Její budoucí podoba je zatím předmětem vyjednávání a diskuzí.

K problematice ESÚS pan europoslanec uvedl, že tato seskupení se v budoucnu stanou důležitým článkem procesu implementace evropských fondů. Euroregion Praděd by si tedy měl jednoznačně stanovit, ke kterému seskupení se začlení (zda na východ či na západ) a jít tvrdě za tímto cílem. "Neměli bychom se ptát, kdo nás chce, ale jasně říci, že tady jsme a tam jdeme".

Následovala diskuze, ve které zaznělo množství nápadů, návrhů k připojení tam či tam atd. V přijatém usnesení bylo uloženo dříve zřízené pracovní skupině pro ESÚS se podanými náměty zabývat a Radě euroregionu předložit harmonogram dalšího postupu.

Starostka Vrbna pod Pradědem paní Helena Kudelová využila dnešního setkání k předání informace o výzvě, kterou inicioval starosta Osoblahy pan Václav Kalda a kterou k dnešnímu dni podepsalo 36 starostů v okrese Bruntál. Výzva je reakcí na politické dění posledních dnů a odráží nespokojenost starostů s novými či připravovanými opatřeními vlády. Ta budou mít negativní důsledky především pro malá města a obce. Konkrétně jde o krácení prostředků na podporu zaměstnanosti, kdy v okrese Bruntál došlo ke snížení této podpory ze 40 mil. na 7,5 mil. Kč. Tato a podobná opatření pouze umocňují současný trend snižování počtu obyvatel a odchod vzdělaných mladých lidí z regionu.

FotoFotoFotoFoto
 
 
Copyright © 2004-2019 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál