V dubnu tohoto roku vydal Euroregion Praděd brožuru...

(30.5.2019 09:20)
 

Zapoj se do naší soutěže a dozvíš se spoustu zajímavých informací a ještě můžeš vyhrát...

(30.5.2019 09:10)
 

Dne 17. 4. 2019 pořádal Euroregion Praděd (ER P) slavnostní konferenci, která se konala v krásné Klášterní kapli v Jeseníku.

(3.5.2019 08:39)
 

pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd. Středa 6.2.2019 od 9.00 hod. do 12.00 hod., Středisko kultury a vzdělávání STŘECHA

(24.1.2019 08:25)
 
Oznámení

Dovolujeme si tímto upozornit všechny zájemce o návštěvu naší kanceláře, že v souvislosti s čerpáním řádné dovolené v závěru roku, bude kancelář Euroregionu Praděd uzavřena ve dnech od 27.12. 2018 do 31.12.2018. Otevřeno bud

(7.12.2018 09:17)
 
Dnes je 16.06.2019
 

Poslední zasedání Rady euroregionu před komunálními volbami se konalo dne 8. října 2010 ve Vidnavě

Následovalo seznámení s průběhem příjmu žádostí do šestého kola výzvy Fondu mikroprojektů. Ředitel sekretariátu přítomným sdělil, že bylo zaregistrováno celkem 32 projektů, které jsou nyní v procesu hodnocení regionálními experty.

 Dalším bodem programu byl návrh na pořízení osobního automobilu pro potřeby sekretariátu. Důvodem jsou povinné kontroly mikroprojektů na místě. Dosud jsou využívány auta v osobním vlastnictví. Po diskuzi Rada zakoupení automobilu schválila s tím, že výběrové řízení a samotný nákup musí respektovat pravidla programu OPPS 2007-2013. 

Situace kolem ESÚS (Evropské seskupení pro územní spúolupráci). Kolem nás vznikají dvě tato seskupení. Na východě jsou to aktivity MSK (Tritia), na západě iniciativa ER Glacensis, který má zájem vytvořit ESÚS s několika kraji. Rada uložila sestavit po komunálních volbách pracovní skupinu, která se bude touto problematikou dále zabývat.

Podpora koordinačních a propagačních aktivit v TO Jeseníky, projekt Destinační management TO Jeseníky byl závěrečným bodem jednání. Rada vzala na vědomí informace o vlivu Usnesení vlády č. 563 na financování projektu. V souvislosti s tím uložila požádat MSK o poskytnutí půjčky na profinancování tohoto projektu a rozhodla zatím neuzavírat smlouvu s vítěznou firmou na vypracování marketingové strategie.

FotoFotoFotoFoto
 
 
Copyright © 2004-2019 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál