pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd

(5.4.2018 09:27)
 

pro žadateleProgramu Interreg V-A Česko-Polsko

(11.1.2018 08:00)
 

pro 5. kolo příjmu Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Praděd v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko

(12.12.2017 10:21)
 

Kancelář Euroregionu Praděd bude uzavřena ve dnech od 27.12. 2017 do 29.12.2017...

(12.12.2017 10:19)
 

V krásném prostředí hotelu Arkas v Prószkówie proběhly dne 10. října 2017 dvě významné akce.

(23.10.2017 07:31)
 
Dnes je 20.10.2018
 

Poslední zasedání Rady euroregionu před komunálními volbami se konalo dne 8. října 2010 ve Vidnavě

Následovalo seznámení s průběhem příjmu žádostí do šestého kola výzvy Fondu mikroprojektů. Ředitel sekretariátu přítomným sdělil, že bylo zaregistrováno celkem 32 projektů, které jsou nyní v procesu hodnocení regionálními experty.

 Dalším bodem programu byl návrh na pořízení osobního automobilu pro potřeby sekretariátu. Důvodem jsou povinné kontroly mikroprojektů na místě. Dosud jsou využívány auta v osobním vlastnictví. Po diskuzi Rada zakoupení automobilu schválila s tím, že výběrové řízení a samotný nákup musí respektovat pravidla programu OPPS 2007-2013. 

Situace kolem ESÚS (Evropské seskupení pro územní spúolupráci). Kolem nás vznikají dvě tato seskupení. Na východě jsou to aktivity MSK (Tritia), na západě iniciativa ER Glacensis, který má zájem vytvořit ESÚS s několika kraji. Rada uložila sestavit po komunálních volbách pracovní skupinu, která se bude touto problematikou dále zabývat.

Podpora koordinačních a propagačních aktivit v TO Jeseníky, projekt Destinační management TO Jeseníky byl závěrečným bodem jednání. Rada vzala na vědomí informace o vlivu Usnesení vlády č. 563 na financování projektu. V souvislosti s tím uložila požádat MSK o poskytnutí půjčky na profinancování tohoto projektu a rozhodla zatím neuzavírat smlouvu s vítěznou firmou na vypracování marketingové strategie.

FotoFotoFotoFoto
 
 
Copyright © 2004-2018 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál