které se uskuteční dne 12. října 2017 od 9,30 hodin v prostorách Střediska kultury a vzdělávání STŘECHA

(14.9.2017 08:31)
 

z Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Praděd v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko

(8.8.2017 08:40)
 
Oznámení

Ve dnech od 3. 7. 2017 – 7. 7. 2017 bude sekretariát Euroregionu Praděd uzavřen!

(30.6.2017 09:32)
 

V pátek 12. května 2017 se v zasedacím sále Městského úřadu v Jeseníku konalo...

(26.5.2017 08:32)
 

U příležitosti 20 let vzniku Euroregionu Praděd...

(26.5.2017 08:31)
 
Dnes je 20.10.2017
 

Výroční konference v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013

Význam této spolupráce podtrhl ve svém úvodním vystoupení náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ing. Pavel Horák. Europoslanec Jan Březina vystoupil s úvahami na téma budoucnosti koheze a teritoriální spolupráce. Náměstek ministra pro místní rozvoj Ing. Michal Janeba ve svém příspěvku shrnul partnerskou spolupráci institucí v rámci předchozích a probíhajícího programu.

Zástupce Evropské komise pan Marcin Wójcik vystoupil na téma současnosti a budoucnosti česko - polské přeshraniční spolupráce. S rozšířením tohoto tématu na podmínky podnikání v kontextu přeshraniční spolupráce vystoupila paní Malgorzata Stelnická z maršálkovského úřadu Opolského vojvodství.

Vedoucí Společného technického sekretariátu pan Karel Schmied podal souhrnnou informaci o průběhu programu, jeho výsledcích, zkušenostech a dalších očekávaných aktivitách. Následovalo vystoupení zástupce Euroregionu Praděd k Fondu mikroprojektů. Z předložených údajů vyplývá, že v rámci celého programu pouze Fond mikroprojektů má ještě pro žadatele k dispozici dotační prostředky. Ná závěr programu dvě zástupkyně regionální agentury Těšínského Slezska předaly účastníkům zkušenosti z realizace projektu - Kino na hranici.

 
 
Copyright © 2004-2017 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál