pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd. Středa 6.2.2019 od 9.00 hod. do 12.00 hod., Středisko kultury a vzdělávání STŘECHA

(24.1.2019 08:25)
 
Oznámení

Dovolujeme si tímto upozornit všechny zájemce o návštěvu naší kanceláře, že v souvislosti s čerpáním řádné dovolené v závěru roku, bude kancelář Euroregionu Praděd uzavřena ve dnech od 27.12. 2018 do 31.12.2018. Otevřeno bud

(7.12.2018 09:17)
 

pro zájemce o účast ve Fondu mikroprojektů

(25.10.2018 14:44)
 

pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd

(5.4.2018 09:27)
 

pro žadateleProgramu Interreg V-A Česko-Polsko

(11.1.2018 08:00)
 
Dnes je 18.03.2019
 

Výroční konference v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013

Význam této spolupráce podtrhl ve svém úvodním vystoupení náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ing. Pavel Horák. Europoslanec Jan Březina vystoupil s úvahami na téma budoucnosti koheze a teritoriální spolupráce. Náměstek ministra pro místní rozvoj Ing. Michal Janeba ve svém příspěvku shrnul partnerskou spolupráci institucí v rámci předchozích a probíhajícího programu.

Zástupce Evropské komise pan Marcin Wójcik vystoupil na téma současnosti a budoucnosti česko - polské přeshraniční spolupráce. S rozšířením tohoto tématu na podmínky podnikání v kontextu přeshraniční spolupráce vystoupila paní Malgorzata Stelnická z maršálkovského úřadu Opolského vojvodství.

Vedoucí Společného technického sekretariátu pan Karel Schmied podal souhrnnou informaci o průběhu programu, jeho výsledcích, zkušenostech a dalších očekávaných aktivitách. Následovalo vystoupení zástupce Euroregionu Praděd k Fondu mikroprojektů. Z předložených údajů vyplývá, že v rámci celého programu pouze Fond mikroprojektů má ještě pro žadatele k dispozici dotační prostředky. Ná závěr programu dvě zástupkyně regionální agentury Těšínského Slezska předaly účastníkům zkušenosti z realizace projektu - Kino na hranici.

 
 
Copyright © 2004-2019 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál