V dubnu tohoto roku vydal Euroregion Praděd brožuru...

(30.5.2019 09:20)
 

Zapoj se do naší soutěže a dozvíš se spoustu zajímavých informací a ještě můžeš vyhrát...

(30.5.2019 09:10)
 

Dne 17. 4. 2019 pořádal Euroregion Praděd (ER P) slavnostní konferenci, která se konala v krásné Klášterní kapli v Jeseníku.

(3.5.2019 08:39)
 

pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd. Středa 6.2.2019 od 9.00 hod. do 12.00 hod., Středisko kultury a vzdělávání STŘECHA

(24.1.2019 08:25)
 
Oznámení

Dovolujeme si tímto upozornit všechny zájemce o návštěvu naší kanceláře, že v souvislosti s čerpáním řádné dovolené v závěru roku, bude kancelář Euroregionu Praděd uzavřena ve dnech od 27.12. 2018 do 31.12.2018. Otevřeno bud

(7.12.2018 09:17)
 
Dnes je 16.06.2019
 

Parlament euroregionu Praděd/Pradziad se sešel pod Pradědem.

Symbolicky, pod nejvyšší moravskou horou Pradědem, která dala jméno Euroregionu Praděd, se konalo dvanácté zasedání nejvyššího orgánu euroregionu. Slavnostní zasedání bylo zahájeno hymnami, poté předseda české části euroregionu Mgr. Petr Procházka přivítal a představil přítomné hosty. Poté ve svém úvodním projevu zmínil význam spolupráce mezi Olomouckým krajem a Euroregionem Praděd.

Předseda polské části pan Radoslaw Roszkowski představil přítomné hosty polské strany. Pohovořil o významu Fondu mikroprojektů a informoval o vlastním projektu, které realizuje polská strana, Euroregion online.

Dalším bodem programu bylo shrnutí implementace Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd. Projekt, v němž česká část euroregionu vystupuje v roli leadpartnera, je rozdělen do dvou etap. První bude ukončena již letos, na konci roku 2010, druhá bude probíhat od 1. 1. 2011 do konce programového období. Doposud proběhlo 5 zasedání Euroregionálního řídícího výboru, nyní je v běhu 6. kolo. Příjem projektů do 6. kola bude ukončen 22. 9. 2010, zasedání 6. EŘV se uskuteční 24. 11. 2010 v Pokrzywne. Dále byla podána informace o počtu zaregistrovaných, schválených, zrealizovaných a finančně uzavřených projektů.

Následovalo slavnostní ocenění členům Parlamentu. Za osobní účast a práci vykonávanou ve statutárních orgánech euroregionu a za podíl na implementaci Fondu mikroprojektů bylo členům vysloveno poděkování a předáno ocenění.

Ve vystoupení hostů. Náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ing. Pavel Horák zdůraznil důležitost činnosti euroregionů, velký význam spatřuje zejména ve Fondu mikroprojektů. Poděkoval Euroregionu Praděd, že se této role úspěšně zhostil na území OLK. Olomoucký kraj se snaží tuto činnost podporovat a proto v letošním roce se stal členem Euroregionu Praděd. Senátor pan Jiří Žák poděkoval za dlouhodobou činnost, kterou euroregion přispívá k rozvoji tohoto regionu. Poslanec Ing. Jiří Krátký uvedl, že dle jeho názoru cíle, které si euroregion na svém začátku vytyčil cílevědomě naplňuje a popřál mnoho úspěchů do dalších let. RNDr. Jiří Horáček, zástupce MMR informoval, že Operační program přeshraniční spolupráce je již téměř zcela vyčerpán. Zatím není známa konkretní podoba navazujícího programu, avšak není pochyb, že tento typ podpory bude zachován.

V diskuzi účastníci reagovali na přednesené informace. Celé zasedání bylo ukončeno hymmnou Evropské unie.

FotoFotoFotoFoto FotoFotoFotoFoto Foto
 
 
Copyright © 2004-2019 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál