pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd

(5.4.2018 09:27)
 

pro žadateleProgramu Interreg V-A Česko-Polsko

(11.1.2018 08:00)
 

pro 5. kolo příjmu Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Praděd v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko

(12.12.2017 10:21)
 

Kancelář Euroregionu Praděd bude uzavřena ve dnech od 27.12. 2017 do 29.12.2017...

(12.12.2017 10:19)
 

V krásném prostředí hotelu Arkas v Prószkówie proběhly dne 10. října 2017 dvě významné akce.

(23.10.2017 07:31)
 
Dnes je 19.10.2018
 

Valná hromada euroregionu

Dne 25. června 2010 se ve Středisku kultury a vzdělávání ve Vrbně pod Pradědem uskutečnilo zasedání Valné hromady členů Euroregionu Praděd. Významným hostem, který se jednání rovněž zúčastnil, byl poslanec parlamentu ČR Ing. Jiří Krátký.

Jednání zahájil Mgr. Petr Procházka, předseda české části Euroregionu Praděd, který všechny přítomné přivítal a po tomto oficiálním zahájení se ujal řízení jednání.

Následně předseda pohovořil o činnosti euroregionu v roce 2009, pozornost věnoval zejména významným událostem loňského roku - dne 23. 1. 2009 se zástupci euroregionu účastnili setkání s generálním konzulem Jerzy Kronholdem v sídle Generálního Konzulátu Polské republiky v Ostravě, dne 18. 8. 2009 se v Praze uskutečnilo jednání pracovní skupiny pro euroregionální spolupráci a dne 22. 9. 2009 se ve Wisle (PL) konala výroční konference k programu OPPS.

V roce 2009 také proběhlo několik zasedání orgánů euroregionu. Nejvyšší společný orgán, Parlament, se uskutečnil dne 9. října v polském městě Brzeg. Dne 9. 3.2009 se v Jeseníku konalo zasedání prezidia Euroregionu Praděd/Pradziad. Rada euroregionu zasedala v loňském roce celkem 6x.

Další body programu Valné hromady se týkaly ekonomických záležitostí, zejména pak výsledku hospodaření v roce 2009 a rozpočtu na rok 2011.

Valná hromada také projednala aktuální situaci ve Fondu mikroprojektů. Dosavadní průběh implementace tohoto programu zhodnotila jako úspěšný. Alokována již byla přibližně polovina celkových finančních prostředků. Další příjem projektových žádostí bude ukončen 22.9.2010.Valná hromada rozhodla o přijetí nového člena – obce Rudná pod Pradědem, která o členství v ER P projevila zájem.

V závěru jednání vystoupil Ing. Krátký, který pohovořil o škodlivosti ovzduší v MSK. Požádal všechny zúčastněné, aby byli aktivní v této věci a vyvíjeli tlak na snížení nečistot v ovzduší, které na sever naší republiky proudí z Polska.

Foto FotoFoto FotoFotoFoto
 
 
Copyright © 2004-2018 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál