V dubnu tohoto roku vydal Euroregion Praděd brožuru...

(30.5.2019 09:20)
 

Zapoj se do naší soutěže a dozvíš se spoustu zajímavých informací a ještě můžeš vyhrát...

(30.5.2019 09:10)
 

Dne 17. 4. 2019 pořádal Euroregion Praděd (ER P) slavnostní konferenci, která se konala v krásné Klášterní kapli v Jeseníku.

(3.5.2019 08:39)
 

pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd. Středa 6.2.2019 od 9.00 hod. do 12.00 hod., Středisko kultury a vzdělávání STŘECHA

(24.1.2019 08:25)
 
Oznámení

Dovolujeme si tímto upozornit všechny zájemce o návštěvu naší kanceláře, že v souvislosti s čerpáním řádné dovolené v závěru roku, bude kancelář Euroregionu Praděd uzavřena ve dnech od 27.12. 2018 do 31.12.2018. Otevřeno bud

(7.12.2018 09:17)
 
Dnes je 16.06.2019
 

Třetí zasedání Rady euroregionu v roce 2010

V milém prostředí rekonstruovaného Kulturního domu v Písečné se Rada Euroregionu Praděd sešla potřetí v tomto roce. Předseda euroregionu Petr Procházka členy rady a hosty přivítal a předal slovo hostiteli. Starosta obce pan Slovák krátce seznámil přítomné s obcí a přiblížil rekonstrukci Kulturního domu s přispěním dotací Evropské unie.

Úvodem zasedání požádal o slovo host, poslanec Parlamentu ČR Ing. Jiří Krátký. Pohovořil o Operačním programu životního prostředí a sdělil, že prioritní osa 1 (Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní) již byla ukončena. Řídícímu orgánu však bylo doporučeno, aby ponechal přijaté projekty v zásobníku projektů a tyto následně podpořil v případě nedočerpání finančních zdrojů.

K tomu se rozproudila diskuze k Regionálním operačním programům a výzvám vyhlašovanými oběma kraji, Olomouckým a Moravskoslezským.

Podrobná informace o implementaci projektu Fond byla doplněna o stav ukončených projektů přijatých v prvním kole výzvy a s ukončenou realizací v roce 2008. K tomuto bodu bylo dále sděleno, že v následujícím období sekretariát uspořádá opakovaná školení, pro žadatele i konečné uživatele. O přijatých žádostech v pátém kole výzvy rozhodne společný česko-polský Euroregionální řídící výbor dne 21. května 2010.

Dále byl předložen návrh rozpočtu sdružení na rok 2011, který rada vzala na vědomí a doporučila schválit Valnou hromadou. Současně byly projednány přípravné materiály pro jednání Valné hromady členů, která se uskuteční dne 25. června 2010 ve Vrbně pod Pradědem.

V diskuzi se starosta Malé Morávky pan Holub obrátil na přítomné členy rady se žádostí o pomoc při řešení problému v Malé Morávce. Jeho obec má na svém katastru Ovčárnu a lyžařské vleky kolem Pradědu. Podnikání zde není jednoduché z důvodů přísných omezení, jež klade CHKOJ. Z její strany jsou dlouhodobé tlaky na umírnění turistické aktivity v této oblasti. Činnost vleků je povolena jen na základě výjimky MŽP, což způsobuje značnou nejistotu mezi podnikateli. Obec Malá Morávka proto požádala MŽP, aby tato lokalita byla vyjmuta z přírodní rezervace a současně změnu vyhlášek zřizujících přírodní rezervaci Praděd a vesnické památkové zóny Malá Morávka. Rada euroregionu vzala zprávu o krocích obce na vědomí a postup obce ve svém usnesení podpořila.

Foto FotoFoto
 
 
Copyright © 2004-2019 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál