V dubnu tohoto roku vydal Euroregion Praděd brožuru...

(30.5.2019 09:20)
 

Zapoj se do naší soutěže a dozvíš se spoustu zajímavých informací a ještě můžeš vyhrát...

(30.5.2019 09:10)
 

Dne 17. 4. 2019 pořádal Euroregion Praděd (ER P) slavnostní konferenci, která se konala v krásné Klášterní kapli v Jeseníku.

(3.5.2019 08:39)
 

pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd. Středa 6.2.2019 od 9.00 hod. do 12.00 hod., Středisko kultury a vzdělávání STŘECHA

(24.1.2019 08:25)
 
Oznámení

Dovolujeme si tímto upozornit všechny zájemce o návštěvu naší kanceláře, že v souvislosti s čerpáním řádné dovolené v závěru roku, bude kancelář Euroregionu Praděd uzavřena ve dnech od 27.12. 2018 do 31.12.2018. Otevřeno bud

(7.12.2018 09:17)
 
Dnes je 16.06.2019
 

Druhé zasedání Rady euroregionu v roce 2010

V útulném prostředí obecního úřadu v Andělské Hoře, v sousedství trvalé expozice připomínající historii města, se Rada Euroregionu Praděd sešla podruhé v tomto roce. Starosta města pan Dušan Vavřík všechny srdečně přivítal a krátce o historii a současnosti pohovořil.

Na programu jednání byla zejména podrobná informace o implementaci projektu Fond. Členové Rady byli seznámeni s aktuálním průběhem realizace, prvotním informací o V. kole výzvy a přehledem čerpání alokovaných finančních prostředků. Mimo pozornost nezůstala také informace k průběhu pracovního jednání institucí implementujících Fond, které proběhlo koncem února v Pardubicích. Návrh Euroregionu Praděd na zkrácení lhůt kontrolních mechanismů byl zde obšírně diskutován. Ze strany řídícího orgánu (MMR) bylo přislíbeno urychlené projednání s polskou stranou.

Radabyla také seznámena s výzvou regionální rady Moravskoslezského kraje číslo 2.2 - 08 Podpora koordinačníách a propagačních aktivit v turistické oblasti Jeseníky. Po diskuzi k tomuto tématu bylo schváleno vypracování a předložení žádosti. 

Na vědomí vzala Rada kromě jiného zprávu o kontrole hospodaření za rok 2009 provedenou revizní komisí.

Host dnešního jednání, poslanec parlamentu ČR Ing. Jiří Krátký pozval členy Rady na setkání s ministrem Ministerstva pro místní rozvoj Ing. Rostislavem Ondruškou na téma Regionální cestovní ruch, které se uskuteční dne 28. dubna 2010 v Jeseníku.

Foto FotoFoto Foto
 
 
Copyright © 2004-2019 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál