pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd

(5.4.2018 09:27)
 

pro žadateleProgramu Interreg V-A Česko-Polsko

(11.1.2018 08:00)
 

pro 5. kolo příjmu Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Praděd v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko

(12.12.2017 10:21)
 

Kancelář Euroregionu Praděd bude uzavřena ve dnech od 27.12. 2017 do 29.12.2017...

(12.12.2017 10:19)
 

V krásném prostředí hotelu Arkas v Prószkówie proběhly dne 10. října 2017 dvě významné akce.

(23.10.2017 07:31)
 
Dnes je 20.10.2018
 

Druhé zasedání Rady euroregionu v roce 2010

V útulném prostředí obecního úřadu v Andělské Hoře, v sousedství trvalé expozice připomínající historii města, se Rada Euroregionu Praděd sešla podruhé v tomto roce. Starosta města pan Dušan Vavřík všechny srdečně přivítal a krátce o historii a současnosti pohovořil.

Na programu jednání byla zejména podrobná informace o implementaci projektu Fond. Členové Rady byli seznámeni s aktuálním průběhem realizace, prvotním informací o V. kole výzvy a přehledem čerpání alokovaných finančních prostředků. Mimo pozornost nezůstala také informace k průběhu pracovního jednání institucí implementujících Fond, které proběhlo koncem února v Pardubicích. Návrh Euroregionu Praděd na zkrácení lhůt kontrolních mechanismů byl zde obšírně diskutován. Ze strany řídícího orgánu (MMR) bylo přislíbeno urychlené projednání s polskou stranou.

Radabyla také seznámena s výzvou regionální rady Moravskoslezského kraje číslo 2.2 - 08 Podpora koordinačníách a propagačních aktivit v turistické oblasti Jeseníky. Po diskuzi k tomuto tématu bylo schváleno vypracování a předložení žádosti. 

Na vědomí vzala Rada kromě jiného zprávu o kontrole hospodaření za rok 2009 provedenou revizní komisí.

Host dnešního jednání, poslanec parlamentu ČR Ing. Jiří Krátký pozval členy Rady na setkání s ministrem Ministerstva pro místní rozvoj Ing. Rostislavem Ondruškou na téma Regionální cestovní ruch, které se uskuteční dne 28. dubna 2010 v Jeseníku.

Foto FotoFoto Foto
 
 
Copyright © 2004-2018 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál