V dubnu tohoto roku vydal Euroregion Praděd brožuru...

(30.5.2019 09:20)
 

Zapoj se do naší soutěže a dozvíš se spoustu zajímavých informací a ještě můžeš vyhrát...

(30.5.2019 09:10)
 

Dne 17. 4. 2019 pořádal Euroregion Praděd (ER P) slavnostní konferenci, která se konala v krásné Klášterní kapli v Jeseníku.

(3.5.2019 08:39)
 

pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd. Středa 6.2.2019 od 9.00 hod. do 12.00 hod., Středisko kultury a vzdělávání STŘECHA

(24.1.2019 08:25)
 
Oznámení

Dovolujeme si tímto upozornit všechny zájemce o návštěvu naší kanceláře, že v souvislosti s čerpáním řádné dovolené v závěru roku, bude kancelář Euroregionu Praděd uzavřena ve dnech od 27.12. 2018 do 31.12.2018. Otevřeno bud

(7.12.2018 09:17)
 
Dnes je 16.06.2019
 

Euroregion Praděd navštívila čínská delegace,

Vrbno pod Pradědem. Šestičlenná delegace představitelů ministerstva vodních zdrojů Číny a jeho vědeckovýzkumných center se v úterý setkala ve Vrbně pod Pradědem s představiteli Euroregionu Praděd. Do Jeseníků přicestovala s cílem dozvědět se více o možnostech spolupráce státních orgánů i obcí v příhraničí na vodohospodářských projektech. Delegaci vedl Wang Guanin, ředitel Rozvojového a výzkumného centra ministerstva vodních zdrojů Číny.

Předseda české části Euroregionu Praděd, starosta Jeseníku Petr Procházka, ředitel české části Euroregionu Praděd Zdeněk Jarmar a starostka Vrbna pod Pradědem Helena Kudelová hosty informovali o úspěšnosti projektů realizovaných od roku 1997 ve sto devíti obcích na české i polské straně státní hranice s bezmála osmi sty tisíci obyvateli. Upozornili přitom, že smyslem fungování euroregionu je zejména podpora spolupráce, dobrého sousedství, poznávání kultury a lidových tradic, setkávání skupin obyvatelstva. Převažují proto hlavně menší projekty, realizované v rámci operačního programu příhraniční spolupráce prostřednictvím Fondu mikroprojektů. Od roku 2008 bylo v české části euroregionu podáno 159 projektů, z nichž 145 získalo podporu Evropské unie, v polské části uspělo ze 119 projektů jedenadevadesát. Obce se mohou ucházet též o dotace na významnější projekty, zejména investiční.

„V našem území nemáme problém s nedostatkem vody, to spíše naopak. Za tři roky jsem povodeň zažil třikrát,“ uvedl Petr Procházka s tím, že spolehlivě funguje včasný systém varování polských obcí o vzedmutí hladin toků a povodňových stavech na území ČR. Obce na české straně hranic si rovněž uvědomují odpovědnost za kvalitu vody, která k sousedům odtéká. Investice do vodovodů, kanalizací a čističek odpadních vod patří v městech a obcích k nejvýznamnějším. „Mohl bych uvést příklad, kdy obec Mikulovice se dohodla se sousední polskou obcí a bude jí dodávat pitnou vodu,“ dodal Procházka.

Podtrhl však, že využití zdrojů vody v regionu Hrubého Jeseníků a podhůří závisí zejména na geografických a technických podmínkách, o větších projektech a případných velkých vodohospodářských stavbách se nerozhoduje na úrovni samospráv měst a obcí, ale na úrovni vlády a příslušných ministerstev. Wang Guanin uvedl, že náplní práce členů jeho delegace je správa vodních zdrojů, ať už jde o pitnou či užitkovou vodu, systémy zavlažování, využití podzemních vodních zdrojů pro průmysl či správa Žluté řeky. Zajímá je, zda v oblasti Euroregionu Praděd vznikly nějaké projekty pro čerpání podzemních zdrojů vody na české či polské straně, kdo případně takové projekty posuzuje a po realizaci je spravuje. I když takový projekt zatím na území euroregionu nevznikl, zajímaly hosty principy fungování euroregionu, struktura řídících orgánů, expertní skupiny pro výběr projektů i zásady financování projektů a spoluúčast měst a obcí.

Před návštěvou Vrbna pod Pradědem jednala delegace čínských vodohospodářů na Ministerstvu životního prostředí ČR v Praze a z Vrbna zamířila do Polské republiky.

Foto FotoFoto FotoFoto Foto
 
 
Copyright © 2004-2019 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál