V krásném prostředí hotelu Arkas v Prószkówie proběhly dne 10. října 2017 dvě významné akce.

(23.10.2017 07:31)
 

které se uskuteční dne 12. října 2017 od 9,30 hodin v prostorách Střediska kultury a vzdělávání STŘECHA

(14.9.2017 08:31)
 

z Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Praděd v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko

(8.8.2017 08:40)
 
Oznámení

Ve dnech od 3. 7. 2017 – 7. 7. 2017 bude sekretariát Euroregionu Praděd uzavřen!

(30.6.2017 09:32)
 

V pátek 12. května 2017 se v zasedacím sále Městského úřadu v Jeseníku konalo...

(26.5.2017 08:32)
 
Dnes je 11.12.2017
 

Páté zasedání Rady euroregionu v roce 2009

V úvodu jednání Rada na doporučení mikroregionu Žulovsko schválila zastoupení obce Velká Kraš v Radě euroregionu starostkou Vlastou Kočí.

Dále byla podána průběžná informace o programu Fond mikrorpojektů. Členové Rady byli informováni, že 20. 10. 2009 byla proplacena první žádost o platbu a první tři žadatelé již také dotaci obdrželi.

Nosným bodem jednání bylo seznámení přítomných s možnostmi, které přináší nová forma seskupení přeshraničních právnických subjektů, tzv. Evropská seskupení územní spolupráce. Jeho evropský rámec je upraven nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2006. Národní rámec byl zakomponován do novely zákona o podpoře regionálního rozvoje, zveřejněné ve Sbírce zákonů v červnu 2009 pod číslem 154/2009Sb. Rada vzala předložené informace o legislativních úpravách a podmínkách fungování takovýchto uskupení na vědomí.

Foto Foto Foto
 
 
Copyright © 2004-2017 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál