pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd

(5.4.2018 09:27)
 

pro žadateleProgramu Interreg V-A Česko-Polsko

(11.1.2018 08:00)
 

pro 5. kolo příjmu Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Praděd v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko

(12.12.2017 10:21)
 

Kancelář Euroregionu Praděd bude uzavřena ve dnech od 27.12. 2017 do 29.12.2017...

(12.12.2017 10:19)
 

V krásném prostředí hotelu Arkas v Prószkówie proběhly dne 10. října 2017 dvě významné akce.

(23.10.2017 07:31)
 
Dnes je 20.10.2018
 

Páté zasedání Rady euroregionu v roce 2009

V úvodu jednání Rada na doporučení mikroregionu Žulovsko schválila zastoupení obce Velká Kraš v Radě euroregionu starostkou Vlastou Kočí.

Dále byla podána průběžná informace o programu Fond mikrorpojektů. Členové Rady byli informováni, že 20. 10. 2009 byla proplacena první žádost o platbu a první tři žadatelé již také dotaci obdrželi.

Nosným bodem jednání bylo seznámení přítomných s možnostmi, které přináší nová forma seskupení přeshraničních právnických subjektů, tzv. Evropská seskupení územní spolupráce. Jeho evropský rámec je upraven nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2006. Národní rámec byl zakomponován do novely zákona o podpoře regionálního rozvoje, zveřejněné ve Sbírce zákonů v červnu 2009 pod číslem 154/2009Sb. Rada vzala předložené informace o legislativních úpravách a podmínkách fungování takovýchto uskupení na vědomí.

Foto Foto Foto
 
 
Copyright © 2004-2018 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál