V dubnu tohoto roku vydal Euroregion Praděd brožuru...

(30.5.2019 09:20)
 

Zapoj se do naší soutěže a dozvíš se spoustu zajímavých informací a ještě můžeš vyhrát...

(30.5.2019 09:10)
 

Dne 17. 4. 2019 pořádal Euroregion Praděd (ER P) slavnostní konferenci, která se konala v krásné Klášterní kapli v Jeseníku.

(3.5.2019 08:39)
 

pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd. Středa 6.2.2019 od 9.00 hod. do 12.00 hod., Středisko kultury a vzdělávání STŘECHA

(24.1.2019 08:25)
 
Oznámení

Dovolujeme si tímto upozornit všechny zájemce o návštěvu naší kanceláře, že v souvislosti s čerpáním řádné dovolené v závěru roku, bude kancelář Euroregionu Praděd uzavřena ve dnech od 27.12. 2018 do 31.12.2018. Otevřeno bud

(7.12.2018 09:17)
 
Dnes je 16.06.2019
 

Páté zasedání Rady euroregionu v roce 2009

V úvodu jednání Rada na doporučení mikroregionu Žulovsko schválila zastoupení obce Velká Kraš v Radě euroregionu starostkou Vlastou Kočí.

Dále byla podána průběžná informace o programu Fond mikrorpojektů. Členové Rady byli informováni, že 20. 10. 2009 byla proplacena první žádost o platbu a první tři žadatelé již také dotaci obdrželi.

Nosným bodem jednání bylo seznámení přítomných s možnostmi, které přináší nová forma seskupení přeshraničních právnických subjektů, tzv. Evropská seskupení územní spolupráce. Jeho evropský rámec je upraven nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2006. Národní rámec byl zakomponován do novely zákona o podpoře regionálního rozvoje, zveřejněné ve Sbírce zákonů v červnu 2009 pod číslem 154/2009Sb. Rada vzala předložené informace o legislativních úpravách a podmínkách fungování takovýchto uskupení na vědomí.

Foto Foto Foto
 
 
Copyright © 2004-2019 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál