V dubnu tohoto roku vydal Euroregion Praděd brožuru...

(30.5.2019 09:20)
 

Zapoj se do naší soutěže a dozvíš se spoustu zajímavých informací a ještě můžeš vyhrát...

(30.5.2019 09:10)
 

Dne 17. 4. 2019 pořádal Euroregion Praděd (ER P) slavnostní konferenci, která se konala v krásné Klášterní kapli v Jeseníku.

(3.5.2019 08:39)
 

pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd. Středa 6.2.2019 od 9.00 hod. do 12.00 hod., Středisko kultury a vzdělávání STŘECHA

(24.1.2019 08:25)
 
Oznámení

Dovolujeme si tímto upozornit všechny zájemce o návštěvu naší kanceláře, že v souvislosti s čerpáním řádné dovolené v závěru roku, bude kancelář Euroregionu Praděd uzavřena ve dnech od 27.12. 2018 do 31.12.2018. Otevřeno bud

(7.12.2018 09:17)
 
Dnes je 16.06.2019
 

Parlament se sešel na zámku v Brzegu

V úvodu zasedání oba národní předsedové shrnuli výsledky společné spolupráce. Na konkrétních výsledcích prokázali prospěšnost a účelnost kroku, ke kterému bylo před 12ti roky přistoupeno, založení společného Euroregionu Praděd. Množství navázaných přátelství mezi obyvateli obou národů a realizace společných kulturních, sportovních a společenských akcí je toho důkazem.

Český spolupředseda pan František Struška informoval o definitivním ukončení Fondu mikroprojektů programu INTERREG IIIA 2004-2006. Dále uvedl několik zajímavých postřehů k právě probíhajícímu Fondu mikroprojektů v rámci Operačního programu 2007-2013. Vyzvedl pozitivní fakta, např. dostatek kvalitních mikroprojektů, ale zdůraznil také negativum, pozdní uvolňování finančních dotací.

Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) a jeho možná aplikace v podmínkách euroregionů bylo dalším bodem jednání. V podstatě se jedná o možnost zřídit právnickou osobu s působením ve dvou nebo více státech. Názory polské strany na možnou spolupráci v rámci takového uskupení přednesl pan Radek Roszkowski. Se závěry jednání českých částí euroregionů v srpnu v Praze seznámil přítomné pan Zdeněk Jarmar. Je zřejmé, že problematika a možnosti spolupráce v rámci Evropského seskupení není ještě natolik vyjasněné, aby se daly realizovat konkrétní kroky.

Společný Statutu euroregionu a jeho přizpůsobení praktickým potřebám bylo předmětem dalšího jednání. Po diskuzi bylo přijato Usnesení ke změnám ve  Statutu včetně jednotného dvoujazyčného textu.

Ukončení jednání bylo doplněno pozvánkou na společný oběd a k prohlídce muzea. Ti z účastníků, kteří této nabídky využili, určitě nelitovali.

Foto Foto Foto Foto Foto Foto
 
 
Copyright © 2004-2019 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál