pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd

(5.4.2018 09:27)
 

pro žadateleProgramu Interreg V-A Česko-Polsko

(11.1.2018 08:00)
 

pro 5. kolo příjmu Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Praděd v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko

(12.12.2017 10:21)
 

Kancelář Euroregionu Praděd bude uzavřena ve dnech od 27.12. 2017 do 29.12.2017...

(12.12.2017 10:19)
 

V krásném prostředí hotelu Arkas v Prószkówie proběhly dne 10. října 2017 dvě významné akce.

(23.10.2017 07:31)
 
Dnes je 20.10.2018
 

Parlament se sešel na zámku v Brzegu

V úvodu zasedání oba národní předsedové shrnuli výsledky společné spolupráce. Na konkrétních výsledcích prokázali prospěšnost a účelnost kroku, ke kterému bylo před 12ti roky přistoupeno, založení společného Euroregionu Praděd. Množství navázaných přátelství mezi obyvateli obou národů a realizace společných kulturních, sportovních a společenských akcí je toho důkazem.

Český spolupředseda pan František Struška informoval o definitivním ukončení Fondu mikroprojektů programu INTERREG IIIA 2004-2006. Dále uvedl několik zajímavých postřehů k právě probíhajícímu Fondu mikroprojektů v rámci Operačního programu 2007-2013. Vyzvedl pozitivní fakta, např. dostatek kvalitních mikroprojektů, ale zdůraznil také negativum, pozdní uvolňování finančních dotací.

Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) a jeho možná aplikace v podmínkách euroregionů bylo dalším bodem jednání. V podstatě se jedná o možnost zřídit právnickou osobu s působením ve dvou nebo více státech. Názory polské strany na možnou spolupráci v rámci takového uskupení přednesl pan Radek Roszkowski. Se závěry jednání českých částí euroregionů v srpnu v Praze seznámil přítomné pan Zdeněk Jarmar. Je zřejmé, že problematika a možnosti spolupráce v rámci Evropského seskupení není ještě natolik vyjasněné, aby se daly realizovat konkrétní kroky.

Společný Statutu euroregionu a jeho přizpůsobení praktickým potřebám bylo předmětem dalšího jednání. Po diskuzi bylo přijato Usnesení ke změnám ve  Statutu včetně jednotného dvoujazyčného textu.

Ukončení jednání bylo doplněno pozvánkou na společný oběd a k prohlídce muzea. Ti z účastníků, kteří této nabídky využili, určitě nelitovali.

Foto Foto Foto Foto Foto Foto
 
 
Copyright © 2004-2018 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál