pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd

(5.4.2018 09:27)
 

pro žadateleProgramu Interreg V-A Česko-Polsko

(11.1.2018 08:00)
 

pro 5. kolo příjmu Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Praděd v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko

(12.12.2017 10:21)
 

Kancelář Euroregionu Praděd bude uzavřena ve dnech od 27.12. 2017 do 29.12.2017...

(12.12.2017 10:19)
 

V krásném prostředí hotelu Arkas v Prószkówie proběhly dne 10. října 2017 dvě významné akce.

(23.10.2017 07:31)
 
Dnes je 19.10.2018
 

Valná hromada euroregionu

V pátek 18. září 2009 od 10.00 hod se uskutečnila Valná hromada členů Euroregionu Praděd. Účastnilo se jí 40 zástupců členských obcí. Hosty byli poslanec parlamentu ČR a bývalý místopředseda euroregionu Ing. Jiří Krátký, senátor parlamentu za okres Bruntál pan Jiří Žák a náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jiří Vzientek.
Program byl zahájen starostou hostitelské obce panem Ondřejem Holubem, který všechny v Malé Morávce přivítal a krátce je s profilem obce seznámil. Po tomto oficiálním zahájení se řízení jednání ujal předseda euroregionu Mgr. Petr Procházka.

Ve svém hlavním vystoupení předseda podrobně okomentoval zprávu o činnosti Euroregionu Praděd v roce 2008. Dále byly na programu ekonomické záležitosti, hospodaření v roce 2008 a rozpočty na roky 2009 a 2010. Následovalo projednání a schválení úprav Statutu a významný bod tohoto jednání, schválení přidruženého členství Olomouckého kraje v euroregionu. Velkou pozornost přítomní věnovali také aktuálním informacím o programu Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd. Upozorněni byli na termín pro příjem žádostí do IV. kola výzvy, který je do 30. 9. 2009.

V diskuzi Ing. Krátký potvrdil, že Euroregion Praděd se za 12 let svého působení stal plně fungující organizací, což přispívá také k rozvoji regionu. Ing. Vzientek uvedl, že Rada Moravskoslezského kraje schválila marketingovou strategii cestovního ruchu, která mj. řeší sjednocení Jeseníků na moravskoslezské a olomoucké straně. Rovněž přislíbil, že otevře problematiku členství Moravskoslezského kraje v euroregionech na svém území.

Dále byli přítomní předsedou seznámeni s výsledky analýzy čerpání finančních prostředků Fondu mikroprojektů ve všech česko - polských euroregionech. Bylo konstatováno, že velkým problémem zejména pro menší žadatele při čerpání prostředků z fondů EU je systém proplácení dotací až po realizaci projektu. V další diskuzi bylo vzpomenuto jednání zástupců MŽP se starosty zdejších obcí na téma zřízení Národního parku Jeseníky. Pan senátor Žák zde upozornil, že zřízení parku může vyvolat omezení cestovního ruchu a proto je potřeba celou věc dobře zvážit.

Foto Foto Foto Foto Foto Foto
 
 
Copyright © 2004-2018 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál