V dubnu tohoto roku vydal Euroregion Praděd brožuru...

(30.5.2019 09:20)
 

Zapoj se do naší soutěže a dozvíš se spoustu zajímavých informací a ještě můžeš vyhrát...

(30.5.2019 09:10)
 

Dne 17. 4. 2019 pořádal Euroregion Praděd (ER P) slavnostní konferenci, která se konala v krásné Klášterní kapli v Jeseníku.

(3.5.2019 08:39)
 

pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd. Středa 6.2.2019 od 9.00 hod. do 12.00 hod., Středisko kultury a vzdělávání STŘECHA

(24.1.2019 08:25)
 
Oznámení

Dovolujeme si tímto upozornit všechny zájemce o návštěvu naší kanceláře, že v souvislosti s čerpáním řádné dovolené v závěru roku, bude kancelář Euroregionu Praděd uzavřena ve dnech od 27.12. 2018 do 31.12.2018. Otevřeno bud

(7.12.2018 09:17)
 
Dnes je 16.06.2019
 

Valná hromada euroregionu

V pátek 18. září 2009 od 10.00 hod se uskutečnila Valná hromada členů Euroregionu Praděd. Účastnilo se jí 40 zástupců členských obcí. Hosty byli poslanec parlamentu ČR a bývalý místopředseda euroregionu Ing. Jiří Krátký, senátor parlamentu za okres Bruntál pan Jiří Žák a náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jiří Vzientek.
Program byl zahájen starostou hostitelské obce panem Ondřejem Holubem, který všechny v Malé Morávce přivítal a krátce je s profilem obce seznámil. Po tomto oficiálním zahájení se řízení jednání ujal předseda euroregionu Mgr. Petr Procházka.

Ve svém hlavním vystoupení předseda podrobně okomentoval zprávu o činnosti Euroregionu Praděd v roce 2008. Dále byly na programu ekonomické záležitosti, hospodaření v roce 2008 a rozpočty na roky 2009 a 2010. Následovalo projednání a schválení úprav Statutu a významný bod tohoto jednání, schválení přidruženého členství Olomouckého kraje v euroregionu. Velkou pozornost přítomní věnovali také aktuálním informacím o programu Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd. Upozorněni byli na termín pro příjem žádostí do IV. kola výzvy, který je do 30. 9. 2009.

V diskuzi Ing. Krátký potvrdil, že Euroregion Praděd se za 12 let svého působení stal plně fungující organizací, což přispívá také k rozvoji regionu. Ing. Vzientek uvedl, že Rada Moravskoslezského kraje schválila marketingovou strategii cestovního ruchu, která mj. řeší sjednocení Jeseníků na moravskoslezské a olomoucké straně. Rovněž přislíbil, že otevře problematiku členství Moravskoslezského kraje v euroregionech na svém území.

Dále byli přítomní předsedou seznámeni s výsledky analýzy čerpání finančních prostředků Fondu mikroprojektů ve všech česko - polských euroregionech. Bylo konstatováno, že velkým problémem zejména pro menší žadatele při čerpání prostředků z fondů EU je systém proplácení dotací až po realizaci projektu. V další diskuzi bylo vzpomenuto jednání zástupců MŽP se starosty zdejších obcí na téma zřízení Národního parku Jeseníky. Pan senátor Žák zde upozornil, že zřízení parku může vyvolat omezení cestovního ruchu a proto je potřeba celou věc dobře zvážit.

Foto Foto Foto Foto Foto Foto
 
 
Copyright © 2004-2019 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál