pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd

(5.4.2018 09:27)
 

pro žadateleProgramu Interreg V-A Česko-Polsko

(11.1.2018 08:00)
 

pro 5. kolo příjmu Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Praděd v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko

(12.12.2017 10:21)
 

Kancelář Euroregionu Praděd bude uzavřena ve dnech od 27.12. 2017 do 29.12.2017...

(12.12.2017 10:19)
 

V krásném prostředí hotelu Arkas v Prószkówie proběhly dne 10. října 2017 dvě významné akce.

(23.10.2017 07:31)
 
Dnes je 19.10.2018
 

Fond mikroprojektů úspěšně ukončen

Program INTERREG IIIA na česko – polské hranici bezprostředně navazoval na předvstupní program Phare CBC s cílem odstranit negativní dopad státních hranic na rozvoj území, která k hranici přiléhala. Program Phare byl rozdělen na investiční projekty a Společný fond malých projektů. Tento model se odrážel i v následném programu INTERREG IIIA.

Fond mikroprojektů realizovaný na území Euroregionu Praděd byl pružný nástroj, zaměřený na malé projekty, a plně nahradil úspěšný Fond malých projektů. Celkovým cílem tohoto opatření bylo rozvíjet a podporovat  přímou přeshraniční spolupráci v regionech  mezi komunitami na obou stranách hranice se zaměřením na společné zlepšování kulturní, vzdělávací, sociální a ekonomické oblasti. Těsná spolupráce mezi lidmi žijícími v přeshraničním regionu (např. kulturní a sportovní výměny, spolupráce škol a jiných neziskových organizací, aktivity v oblasti historie a tradic) prohlubovala sousedské vztahy. V rámci tohoto opatření byly realizovány malé neinvestiční projekty „people to people“ včetně následných společných publikačních a prezentačních činností (např. společné propagační brožury, informační publikace, turistické mapy atp.).

V letech 2004 – 2006(8) v rámci implementace Programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA bylo jeho prostřednictvím zrealizováno na české straně euroregionu celkem 86 mikroprojektů a využito více než 15 mil. Kč, na polské straně to bylo 64 projektů a vyčerpáno bylo přes 2 mil. zł.

Někteří žadatelé realizovali své projekty poprvé a i přes počáteční obavy se jim podařilo projekty úspěšně dotáhnout až do konce.Většina plánovaných ukazatelů byla naplněna, u některých projektů dokonce překročena.

Na konci roku 2008 jsme mohli konstatovat, že na české, ale i na polské straně byly projekty úspěšně ukončeny, vyúčtovány a proplaceny.

V rámci realizace těchto projektů došlo k upevnění česko – polských vazeb, rozšíření společenských aktivit, byly navázány nové kontakty a prohloubena spolupráce. Ze strany žadatelů byl Fond mikroprojektů hodnocen pozitivně, o čemž svědčí velký zájem o tento program pro následující období 2007 – 2013. Za necelý rok již bylo k financování z prostředků Evropské unie schváleno 58 mikroprojektů na straně české, na polské straně 34. Ve Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, je pro žadatele v české části Euroregionu Praděd připraveno více než 3,7 mil. EUR.

Euroregion Praděd – česká část, vydal brožuru „Zhodnocení programu Fond Mikroprojektů“ v rámci programu INTERREG IIIA. Zájemci si ji mohou vyzvednout v sídle sekretariátu ve Vrbně pod Pradědem, nebo vyhledat na stránkách www.europraded.cz .Sekretariát euroregionu
březen 2009

 
 
Copyright © 2004-2018 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál