které se uskuteční dne 12. října 2017 od 9,30 hodin v prostorách Střediska kultury a vzdělávání STŘECHA

(14.9.2017 08:31)
 

z Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Praděd v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko

(8.8.2017 08:40)
 
Oznámení

Ve dnech od 3. 7. 2017 – 7. 7. 2017 bude sekretariát Euroregionu Praděd uzavřen!

(30.6.2017 09:32)
 

V pátek 12. května 2017 se v zasedacím sále Městského úřadu v Jeseníku konalo...

(26.5.2017 08:32)
 

U příležitosti 20 let vzniku Euroregionu Praděd...

(26.5.2017 08:31)
 
Dnes je 20.10.2017
 

Euroregionální řídící výbor rozhodoval

Ustavující zasedání společného česko - polského Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Praděd se konalo dne 26. června 2008 ve Vrbně pod Pradědem, v objektu Střediska chytrých aktivit. Po schválení Statutu a Jednacího řádu, dokumentů kterými se bude nadále zasedání tohoto orgánu řídít, bylo přistoupeno k hlavnímu bodu jednání, projednávání a schvalování prvních žádostí do nového programu Fond mikroprojektů.

Pracovnice českého sekretariátu představily členům výboru 34 projektových žádostí, které prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti. Po diskusi bylo k financování schváleno 29 projektových žádostí s celkovou dotací více než 350 tisíc EUR.

Obdobně probíhalo projednávání polských žádostí s výsledkem 21 schválených mikroprojektů s celkovou alokací 520 tisíc EUR.

Na závěr jednání byl schválen termín pro II. zasedání Euroregionálního řídícího výboru (21. 11. 2008) a také poslední termín pro přijímání žádostí do tohoto II. kola Fondu mikroprojektů (30. 9. 2008).

Foto Foto Foto Foto
 
 
Copyright © 2004-2017 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál