které se uskuteční dne 12. října 2017 od 9,30 hodin v prostorách Střediska kultury a vzdělávání STŘECHA

(14.9.2017 08:31)
 

z Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Praděd v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko

(8.8.2017 08:40)
 
Oznámení

Ve dnech od 3. 7. 2017 – 7. 7. 2017 bude sekretariát Euroregionu Praděd uzavřen!

(30.6.2017 09:32)
 

V pátek 12. května 2017 se v zasedacím sále Městského úřadu v Jeseníku konalo...

(26.5.2017 08:32)
 

U příležitosti 20 let vzniku Euroregionu Praděd...

(26.5.2017 08:31)
 
Dnes je 20.10.2017
 

Dohoda s spolupráci na projektu „Fond mikroprojektů“ podepsána.

V pondělí dne 10. 3. 2008 byla v sídle polské části Euroregionu Praděd, městě Prudnik, stvrzeno znění Dohody a spolupráci, jejímž účelem je realizace společného projektu v rámci programu Evropské územní spolupráce OPPS ČR-PR 2007-2013 „Fond mikroprojektů v Euroregionu Praděd“. Dohoda odpovídá příslušným ustanovením předpisů Evropských společenství a Operačního programu přeshraniční spolupráce. Oba partneři, tj. česká a polská část Euroregionu Praděd se zavazují vzájemně spolupracovat, působit, jednat a vyvíjet takové aktivity, které budou směřovat k dosažení předmětu a účelu této dohody, tj. realizace projektu Fond mikroprojektů. Na aktivní spolupráci bude závislá úspěšnost čerpání finančních prostředků z dotačního titulu. Uvedená partnerská dohoda je nedílnou přílohou projektové žádosti, kterou česká strana Euroregionu Praděd, jako tzv. Vedoucí partner žádá o prostředky do projektu Fond na dotaci mikroprojektů konečných uživatelů z české i polské strany.

 
 
Copyright © 2004-2017 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál