pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd. Středa 6.2.2019 od 9.00 hod. do 12.00 hod., Středisko kultury a vzdělávání STŘECHA

(24.1.2019 08:25)
 
Oznámení

Dovolujeme si tímto upozornit všechny zájemce o návštěvu naší kanceláře, že v souvislosti s čerpáním řádné dovolené v závěru roku, bude kancelář Euroregionu Praděd uzavřena ve dnech od 27.12. 2018 do 31.12.2018. Otevřeno bud

(7.12.2018 09:17)
 

pro zájemce o účast ve Fondu mikroprojektů

(25.10.2018 14:44)
 

pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd

(5.4.2018 09:27)
 

pro žadateleProgramu Interreg V-A Česko-Polsko

(11.1.2018 08:00)
 
Dnes je 18.03.2019
 

Dohoda s spolupráci na projektu „Fond mikroprojektů“ podepsána.

V pondělí dne 10. 3. 2008 byla v sídle polské části Euroregionu Praděd, městě Prudnik, stvrzeno znění Dohody a spolupráci, jejímž účelem je realizace společného projektu v rámci programu Evropské územní spolupráce OPPS ČR-PR 2007-2013 „Fond mikroprojektů v Euroregionu Praděd“. Dohoda odpovídá příslušným ustanovením předpisů Evropských společenství a Operačního programu přeshraniční spolupráce. Oba partneři, tj. česká a polská část Euroregionu Praděd se zavazují vzájemně spolupracovat, působit, jednat a vyvíjet takové aktivity, které budou směřovat k dosažení předmětu a účelu této dohody, tj. realizace projektu Fond mikroprojektů. Na aktivní spolupráci bude závislá úspěšnost čerpání finančních prostředků z dotačního titulu. Uvedená partnerská dohoda je nedílnou přílohou projektové žádosti, kterou česká strana Euroregionu Praděd, jako tzv. Vedoucí partner žádá o prostředky do projektu Fond na dotaci mikroprojektů konečných uživatelů z české i polské strany.

 
 
Copyright © 2004-2019 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál