pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd

(5.4.2018 09:27)
 

pro žadateleProgramu Interreg V-A Česko-Polsko

(11.1.2018 08:00)
 

pro 5. kolo příjmu Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Praděd v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko

(12.12.2017 10:21)
 

Kancelář Euroregionu Praděd bude uzavřena ve dnech od 27.12. 2017 do 29.12.2017...

(12.12.2017 10:19)
 

V krásném prostředí hotelu Arkas v Prószkówie proběhly dne 10. října 2017 dvě významné akce.

(23.10.2017 07:31)
 
Dnes je 20.10.2018
 

Dohoda s spolupráci na projektu „Fond mikroprojektů“ podepsána.

V pondělí dne 10. 3. 2008 byla v sídle polské části Euroregionu Praděd, městě Prudnik, stvrzeno znění Dohody a spolupráci, jejímž účelem je realizace společného projektu v rámci programu Evropské územní spolupráce OPPS ČR-PR 2007-2013 „Fond mikroprojektů v Euroregionu Praděd“. Dohoda odpovídá příslušným ustanovením předpisů Evropských společenství a Operačního programu přeshraniční spolupráce. Oba partneři, tj. česká a polská část Euroregionu Praděd se zavazují vzájemně spolupracovat, působit, jednat a vyvíjet takové aktivity, které budou směřovat k dosažení předmětu a účelu této dohody, tj. realizace projektu Fond mikroprojektů. Na aktivní spolupráci bude závislá úspěšnost čerpání finančních prostředků z dotačního titulu. Uvedená partnerská dohoda je nedílnou přílohou projektové žádosti, kterou česká strana Euroregionu Praděd, jako tzv. Vedoucí partner žádá o prostředky do projektu Fond na dotaci mikroprojektů konečných uživatelů z české i polské strany.

 
 
Copyright © 2004-2018 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál