V dubnu tohoto roku vydal Euroregion Praděd brožuru...

(30.5.2019 09:20)
 

Zapoj se do naší soutěže a dozvíš se spoustu zajímavých informací a ještě můžeš vyhrát...

(30.5.2019 09:10)
 

Dne 17. 4. 2019 pořádal Euroregion Praděd (ER P) slavnostní konferenci, která se konala v krásné Klášterní kapli v Jeseníku.

(3.5.2019 08:39)
 

pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd. Středa 6.2.2019 od 9.00 hod. do 12.00 hod., Středisko kultury a vzdělávání STŘECHA

(24.1.2019 08:25)
 
Oznámení

Dovolujeme si tímto upozornit všechny zájemce o návštěvu naší kanceláře, že v souvislosti s čerpáním řádné dovolené v závěru roku, bude kancelář Euroregionu Praděd uzavřena ve dnech od 27.12. 2018 do 31.12.2018. Otevřeno bud

(7.12.2018 09:17)
 
Dnes je 16.06.2019
 

ČR v Schengenském prostoru

Schengenský prostor (hovorově Schengen) je území některých evropských států (zemí Schengenské dohody), na kterém mohou osoby překračovat hranice smluvních států (kdekoliv tedy i mimo hraniční přechody a cesty), aniž by musely projít hraniční kontrolou. Prostor se označuje podle vesnice Schengen v Lucembursku, u níž byla 14. června 1985 podepsána Schengenská smlouva (smlouva nebyla ve skutečnosti podepsána ve vesnici Schengen, ale na palubě lodi Princesse Marie-Astrid, která kotvila na řece Mosele u Schengenu. Přesto se vesnice Schengen běžně uvádí jako místo podpisu smlouvy a na jejím území je umístěn i památník Schengenské smlouvy).

Schengenská smlouva neboli smlouva o postupném rušení kontrol na společných hranicích je součást práva Evropské unie, které umožňuje společnou imigrační politiku a společný hraniční režim. Smluvními státy jsou převážně země Evropské unie, ale i některé nečlenské země EU. Do Schengenského prostoru spadají i některá ze zámořských území členských zemí. Zakládajícími členy Schengenského prostoru je pět členských států EU - Francie, Německo, Belgie, Lucembursko a Nizozemsko.V současné době zahrnuje Schengenský prostor v zásadě všechny členské státy EU kromě Irska a Velké Británie, které v roce 2000 Schengenskou dohodu také podepsaly, ale účastní se jen její části. Členy Schengenského prostoru jsou navíc také Island a Norsko. Devět nových zemí, které přistoupily k EU v roce 2004, vstoupilo do Schengenského prostoru v pátek 21. prosince 2007. A mezi těmito státy byla i Česká republika a Polská republika.

Informační systém (zkratka SIS) je bezpečností databázový systém, který provozují členské státy Schengenského smlouvy v souvislosti se zabezpečením hranic. Je základním prvkem, bez kterého by nemohly být odstraněny vnitřní hranice Schengenského prostoru. Tento systém obsahuje jména a další základní identifikační údaje osob, překračujících hranice Schengenského prostoru, a informace o tom, zda byly v minulosti ozbrojeny, páchaly násilnosti apod. Dále obsahuje např. přehled ztracených cestovních dokladů nebo zbraní. Dále by měl informační systém obsahovat i biometrické údaje osob.

 
 
Copyright © 2004-2019 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál