pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd

(5.4.2018 09:27)
 

pro žadateleProgramu Interreg V-A Česko-Polsko

(11.1.2018 08:00)
 

pro 5. kolo příjmu Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Praděd v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko

(12.12.2017 10:21)
 

Kancelář Euroregionu Praděd bude uzavřena ve dnech od 27.12. 2017 do 29.12.2017...

(12.12.2017 10:19)
 

V krásném prostředí hotelu Arkas v Prószkówie proběhly dne 10. října 2017 dvě významné akce.

(23.10.2017 07:31)
 
Dnes je 20.10.2018
 

ČR v Schengenském prostoru

Schengenský prostor (hovorově Schengen) je území některých evropských států (zemí Schengenské dohody), na kterém mohou osoby překračovat hranice smluvních států (kdekoliv tedy i mimo hraniční přechody a cesty), aniž by musely projít hraniční kontrolou. Prostor se označuje podle vesnice Schengen v Lucembursku, u níž byla 14. června 1985 podepsána Schengenská smlouva (smlouva nebyla ve skutečnosti podepsána ve vesnici Schengen, ale na palubě lodi Princesse Marie-Astrid, která kotvila na řece Mosele u Schengenu. Přesto se vesnice Schengen běžně uvádí jako místo podpisu smlouvy a na jejím území je umístěn i památník Schengenské smlouvy).

Schengenská smlouva neboli smlouva o postupném rušení kontrol na společných hranicích je součást práva Evropské unie, které umožňuje společnou imigrační politiku a společný hraniční režim. Smluvními státy jsou převážně země Evropské unie, ale i některé nečlenské země EU. Do Schengenského prostoru spadají i některá ze zámořských území členských zemí. Zakládajícími členy Schengenského prostoru je pět členských států EU - Francie, Německo, Belgie, Lucembursko a Nizozemsko.V současné době zahrnuje Schengenský prostor v zásadě všechny členské státy EU kromě Irska a Velké Británie, které v roce 2000 Schengenskou dohodu také podepsaly, ale účastní se jen její části. Členy Schengenského prostoru jsou navíc také Island a Norsko. Devět nových zemí, které přistoupily k EU v roce 2004, vstoupilo do Schengenského prostoru v pátek 21. prosince 2007. A mezi těmito státy byla i Česká republika a Polská republika.

Informační systém (zkratka SIS) je bezpečností databázový systém, který provozují členské státy Schengenského smlouvy v souvislosti se zabezpečením hranic. Je základním prvkem, bez kterého by nemohly být odstraněny vnitřní hranice Schengenského prostoru. Tento systém obsahuje jména a další základní identifikační údaje osob, překračujících hranice Schengenského prostoru, a informace o tom, zda byly v minulosti ozbrojeny, páchaly násilnosti apod. Dále obsahuje např. přehled ztracených cestovních dokladů nebo zbraní. Dále by měl informační systém obsahovat i biometrické údaje osob.

 
 
Copyright © 2004-2018 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál