pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd

(5.4.2018 09:27)
 

pro žadateleProgramu Interreg V-A Česko-Polsko

(11.1.2018 08:00)
 

pro 5. kolo příjmu Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Praděd v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko

(12.12.2017 10:21)
 

Kancelář Euroregionu Praděd bude uzavřena ve dnech od 27.12. 2017 do 29.12.2017...

(12.12.2017 10:19)
 

V krásném prostředí hotelu Arkas v Prószkówie proběhly dne 10. října 2017 dvě významné akce.

(23.10.2017 07:31)
 
Dnes je 20.10.2018
 

Ustavující zasedání Monitorovacího výboru ...

Dne 11. 12. 2007 proběhlo v Hradci Králové ustavující zasedání společného česko-polského Monitorovacího výboru (MV) v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 (OPPS ČR-PL 2007-2013).

Jednou z nejdůležitějších událostí zasedání bylo oznámení zástupce Evropské komise – paní Simony Pohlové, že byl 11. prosince 2007 Evropskou komisí Program schválen.

Program OPPS ČR – PL 2007 – 2013 bezprostředně navazuje na Program Iniciativy Společenství Interreg IIIA Česká republika - Polská republika, který byl realizován na česko-polském příhraničí v letech 2004-2006. V období 2007-2013 se zvyšuje důležitost přeshraniční spolupráce realizované v rámci jednotlivých projektů. Vzrůstá také význam programu, který přestává být Iniciativou společenství a stává se jedním ze samostatných cílů strukturální politiky Evropské unie (Cíl 3).

Podmínky Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013:

  • Vhodnými žadateli mohou být veřejné subjekty, nestátní neziskové organizace, municipality apod. z celé České republiky a Polské republiky.
  • Projekty se mohou realizovat pouze v podporovaném území, které tvoří na české straně kraje Královéhradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický a na polské straně subregiony, které se nacházejí na příhraničním území těchto vojvodství: Dolnoslezské, Opolské a Slezské.
  • Alokace na podporu v česko-polském příhraničí pro období 2007-2013 činí 219,46 mil. EUR z ERDF. Finance určené na dofinancování projektů jsou z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
  • V rámci realizace projektů se musí uplatnit Princip vedoucího partnera (vedoucí partner je vybírán na základě dohody mezi všemi partnery v projektu).
  • Výše dofinancování projektů činí maximálně 85 % uznatelných nákladů z ERDF (+5 % ze státního rozpočtu v případě českých žadatelů).
  • Minimální výše podpory z ERDF je 30 000 EUR pro česko-polský projekt.
  • Menší projekty do maximální výše 60 000 EUR celkových uznatelných výdajů a výše dofinancování od 2 000 do 30 000 EUR z ERDF, mohou být realizovány v rámci Fondu mikroprojektů, který je administrován příslušnými Euroregiony.

V programu je uplatněn průběžný příjem žádostí, který je zahájen 14. ledna 2008. Žádosti, o kterých bude rozhodovat Monitorovací výbor na svém nejbližším zasedání, musí být předloženy do 14. března 2008.

Více informací týkající se Programu a také programové dokumenty budou postupně zveřejněny na oficiální stránce programu www.cz-pl.eu

 
 
Copyright © 2004-2018 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál