Dne 11. prosince 2019 se konalo 9. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd

(17.12.2019 08:57)
 

o uzavření kanceláře ve dnech od 27. 12. 2019 do 3. 1. 2020

(5.12.2019 14:23)
 

 se konalo dne 24. září 2019

(24.10.2019 08:21)
 

Euroregion Praděd při realizaci projektu „Slavnostní zvyky a tradice“ uspořádal pro děti soutěž nazvanou „Jak se slaví u sousedů“.

(18.9.2019 13:25)
 

Ředitel Euroregionu Praděd vyhlašuje v souladu s rozhodnutím Rady Euroregionu Praděd výběrové řízení na místo manažera turistické oblasti Jeseníky – východ

(12.8.2019 08:24)
 
Dnes je 27.01.2020
 

Euroregionální řídící výbor opět zasedal

Dne 11. prosince 2019 se v příjemném prostředí hotelu Slunce v Rýmařově konalo již 9. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd v rámci programu Interreg V-A ČR-PR 2014-2020.

Zasedání se zúčastnilo dvanáct hlasujících členů z České republiky a z Polska a také pozorovatelé delegováni Centrem pro regionální rozvoj ČR a Ministerstvem pro fondy a regionální politiku v Polsku.

Na zasedání byly schvalovány projektové žádosti na realizaci česko–polských mikroprojektů, předložené do 18. září 2019. Sekretariáty obou částí Euroregionu Praděd představily celkem 40 žádostí, které prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti. Členové EŘV se postupně seznámili se všemi předloženými žádostmi a na základě společné diskuse a také bodového hodnocení externích hodnotitelů doporučili k financování celkem 38 žádostí s celkovou alokací 841.376,- €.

Na závěr jednání byly schváleny termíny pro přijímání žádostí v roce 2020. Vzhledem k určité disproporci v čerpání finančních prostředků mezi českou a polskou stranou, byla pro nejbližší kola příjmu projektových žádostí schválena určitá omezení týkající se typů a aktivit mikroprojektů. Bližší informace jsou k dispozici na zde.


Sekretariát ER P, 12. 12. 2019


Foto Foto Foto

 
 
Copyright © 2004-2020 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál