Dne 11. prosince 2019 se konalo 9. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd

(17.12.2019 08:57)
 

o uzavření kanceláře ve dnech od 27. 12. 2019 do 3. 1. 2020

(5.12.2019 14:23)
 

 se konalo dne 24. září 2019

(24.10.2019 08:21)
 

Euroregion Praděd při realizaci projektu „Slavnostní zvyky a tradice“ uspořádal pro děti soutěž nazvanou „Jak se slaví u sousedů“.

(18.9.2019 13:25)
 

Ředitel Euroregionu Praděd vyhlašuje v souladu s rozhodnutím Rady Euroregionu Praděd výběrové řízení na místo manažera turistické oblasti Jeseníky – východ

(12.8.2019 08:24)
 
Dnes je 27.01.2020
 

Zasedání společného česko-polského Parlamentu

Letošní zasedání Parlamentu Euroregionu Pradziad/Praděd spojené s mezinárodní konferencí pořádanou v rámci polsko-českého projektu „Analýza společenské a hospodářské situace Euroregionu Praděd“ se konalo v hotelu Aspen v obci Glucholazy.

Úvodního slova se ujal předseda polské strany Euroregionu Praděd Radek Roszkowski, který přivítal všechny přítomné včetně hostů. Po zaznění hymny České, Polské republiky a Evropské unie předal slovo českému předsedovi panu Milanu Rácovi.

Milan Rác všechny přítomné seznámil s činností české strany euroregionu, s projekty, které byly a jsou realizovány, s prací sekretariátu. Stejný úkol měl na polské straně i Radek Roszkowski.

Nosným bodem programu byla prezentace projektu „Analýza společenské a hospodářské situace Euroregionu Praděd“. Všichni zúčastnění obdrželi tištěnou verzi této analýzy v knižní podobě. Zájemci o její prostudování si ji mohou zdarma vyzvednout na sekretariátu Euroregionu Praděd ve Vrbně pod Pradědem.

Informace shromážděné během zpracování dokumentu pomohou zájemcům provést statistickou retrospekci a projít změnami, ke kterým v příhraničí došlo. Provedená analýza také poslouží k posouzení nutnosti modifikace nebo vypracování nové strategie pro Euroregion Praděd na další období spolupráce, a to zejména s vizí následujícího programového období 2021 až 2027. Na této analýze spolupracovaly statistické úřady v Opoli, Olomouci a v Ostravě.

Dalším bodem programu byly projevy pozvaných hostů. Jako první vystoupil senátor parlamentu ČR MUDr. Ladislav Václavec. Jeho záměrem je zrekonstruování vlakové dopravy na trase Krnov – Glucholazy – Jeseník. Zpřístupnění vlakové dopravy by podle jeho slov mělo pozitivní vliv na cestovní ruch v příhraničí. Další možnou spolupráci senátor vidí v poskytování zubní péče, která je na českém příhraničí nedostatečná, na polské straně je naopak dostatek zubních lékařů, kteří by mohli problém zubní péče zčásti vyřešit. Senátor Václavec je podle svého vyjádření připraven za pomoci Euroregionu Praděd uvádět tyto záměry v život.

Projevu se ujal také zástupce maršálka Opolského vojvodství, poděkoval za možnost spolupráce s Euroregionem Praděd. I maršálkovský úřad podává žádosti do Fondu mikroprojektů a již nyní ví, že si únorový termín pro podání žádostí nenechá ujít. Poté přišlo na řadu udělování „Čestných medailí Euroregionu Praděd.“ Medaile obdrželo celkem 11 delegátů, tři delegáti se z parlamentu omluvili a své medaile obdrží později.Foto Foto Foto Foto

 
 
Copyright © 2004-2020 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál