Dne 11. prosince 2019 se konalo 9. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd

(17.12.2019 08:57)
 

o uzavření kanceláře ve dnech od 27. 12. 2019 do 3. 1. 2020

(5.12.2019 14:23)
 

 se konalo dne 24. září 2019

(24.10.2019 08:21)
 

Euroregion Praděd při realizaci projektu „Slavnostní zvyky a tradice“ uspořádal pro děti soutěž nazvanou „Jak se slaví u sousedů“.

(18.9.2019 13:25)
 

Ředitel Euroregionu Praděd vyhlašuje v souladu s rozhodnutím Rady Euroregionu Praděd výběrové řízení na místo manažera turistické oblasti Jeseníky – východ

(12.8.2019 08:24)
 
Dnes je 27.01.2020
 

Ocenění Euroregionu Praděd

Ve dnech 6. - 7. června 2019 jednala v polském Cieszynie Česko-polská mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci. Komise oslavila již XXV. výročí činnosti a při této příležitosti ocenila také Euroregion Praděd, za jeho přínos k rozvoji česko-polské přeshraniční spolupráce, kterou podporuje již od roku 1997. Česko-polská mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci byla ustavena na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o přeshraniční spolupráci v září 1994. Úkolem mezivládní komise je stanovení směrů a forem přeshraniční spolupráce, zkoumání problémů, které tuto spolupráci ztěžují, a zpracovávání určitých doporučení vedoucích k odstranění těchto problémů. Z české strany je komise řízena Ministerstvem zahraničních věcí ČR, z polské strany Ministerstvem vnitra a státní správy PR. V rámci komise pracuje několik pracovních skupin zaměřených na jednotlivé oblasti činnosti. Od roku 2007 je součástí komise také samostatná pracovní skupina pro euroregiony.

 
 
Copyright © 2004-2020 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál