Dne 17. 4. 2019 pořádal Euroregion Praděd (ER P) slavnostní konferenci, která se konala v krásné Klášterní kapli v Jeseníku.

(3.5.2019 08:39)
 

pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd. Středa 6.2.2019 od 9.00 hod. do 12.00 hod., Středisko kultury a vzdělávání STŘECHA

(24.1.2019 08:25)
 
Oznámení

Dovolujeme si tímto upozornit všechny zájemce o návštěvu naší kanceláře, že v souvislosti s čerpáním řádné dovolené v závěru roku, bude kancelář Euroregionu Praděd uzavřena ve dnech od 27.12. 2018 do 31.12.2018. Otevřeno bud

(7.12.2018 09:17)
 

pro zájemce o účast ve Fondu mikroprojektů

(25.10.2018 14:44)
 

pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd

(5.4.2018 09:27)
 
Dnes je 26.05.2019
 

Valná hromada Euroregionu Praděd

V pátek 12. května 2017 se v zasedacím sále Městského úřadu v Jeseníku konalo již 22. Jednání Valné hromady Euroregionu Praděd. Přítomné delegáty a hosty přivítal předseda euroregionu, pan Petr Procházka. Krátce pohovořil o tom, co je pro město Jeseník v letošním roce mimořádné a významné. Je to především oslava 750 výročí od první písemné zmínky, které si Jeseník připomene spoustou věcí a aktivit. Konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny delegátů a tedy usnášeníschopnost dnešní Valné hromady.

Po volbě pracovních orgánů přednesl předseda genezi činnosti euroregionu v minulém roce 2016. Připomenul významné výročí, které v tomto roce euroregion dovrší, 20 let společného působení v našem příhraničí a výsledky, kterých bylo za tuto dobu dosaženo. Dále okomentoval jednání rady euroregionu, zasedání společného česko-polského Parlamentu. Zevrubně se zabýval probíhající implementací Fondu mikroprojektů v rámci programu Interreg V-A. V nastalé diskusi bylo poukazováno na skutečnost nefungujícího systému MS2014+ a nemožnost proplácení dotací. V návaznosti na tuto skutečnost přijala Valná hromada usnesení k Regionální stálé konferenci Olomouckého kraje nárokovat na národní konferenci vyřešení technického problému v systému MS2014+.  Výroční zpráva Euroregionu Praděd je na www.europraded.cz.

Následovaly ekonomické body, hospodaření v roce 2016 a zpráva revizní komise, průběžné hospodaření 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018. I přes problémy s nevyplácením dotací za administraci Fondu mikroprojektů je finanční situace pro letošní rok stabilizovaná.

V dalším bodu jednání, po krátkém představení panem Mgr. Ondřejem Večeřem bylo delegáty rozhodnuto o přijetí MAS Šternbersko za přidruženého člena Euroregionu Praděd.

Následná diskuse se zejména rozvinula kolem záměru, prezentovat Jeseníky pro turisty jako celek bez ohledu na hranice krajů. Je shodná politická vůle a tedy hlavní předpoklad, aby se tento dlouhodobý cíl prosadil.

Závěrem Valné hromady si účastníci shlédli historický dokumentární film o lázeňských místech v Jeseníkách, jehož vznik se odhaduje na počátek třicátých let minulého století. A skutečně, mnozí starostové byli překvapeni autentickými záběry z historie svých měst a obcFoto Foto Foto
 
 
Copyright © 2004-2019 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál