které se uskuteční dne 12. října 2017 od 9,30 hodin v prostorách Střediska kultury a vzdělávání STŘECHA

(14.9.2017 08:31)
 

z Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Praděd v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko

(8.8.2017 08:40)
 
Oznámení

Ve dnech od 3. 7. 2017 – 7. 7. 2017 bude sekretariát Euroregionu Praděd uzavřen!

(30.6.2017 09:32)
 

V pátek 12. května 2017 se v zasedacím sále Městského úřadu v Jeseníku konalo...

(26.5.2017 08:32)
 

U příležitosti 20 let vzniku Euroregionu Praděd...

(26.5.2017 08:31)
 
Dnes je 22.10.2017
 

20 let česko – polské spolupráce

U příležitosti 20 let vzniku Euroregionu Praděd a česko – polské spolupráce v regionu byl dne 16. května 2017 zorganizován Fam trip na téma rozvoje cestovního ruchu. Zúčastnilo se ho po dvaceti zástupcích z každé národní strany. Zahájení Fam tripu proběhlo ve Zlatorudných mlýnech ve Zlatých Horách. Účestnící si prohlédli Zlatokopecký skanzen včetně odborného výkladu, který byl pro polské účastníky překládán. Následoval přejezd na radnici do Jeseníku. Zde proběhlo slavnostní setkání na místě, kde byla před dvaceti lety podepsána rámcová dohoda o vzniku Euroregionu Praděd. Po uvítání starostou města panem Adamem Kalousem vyzvali organizátoři akce pamětníky těchto událostí ke krátké vzpomínce. Mezi nimi byli z polské strany pan Jan Roszkowski, z české paní Milena Novotná a pánové Jiří Krátký a Zdeněk Jarmar. Na závěr společným přípitkem byly euroregionu popřány další roky úspěšné činnosti a spolupráce. V Priessnitzových léčebných lázních čekal účastníky Fam tripu oběd a po něm prohlídka Balneoparku. Poslední zastávkou byla Skiaréna ve Vrbně pod Pradědem, kde si zájemci mohli vyzkoušet jízdu na bobové dráze a po ní se občerstvit v restauraci Andělka. Na závěr přítomní konstatovali, že dnešní akce se vydařila, důstojně připomenula 20 společných let a byla dalším schůdkem k trvalé spolupráci.

Foto Foto Foto Foto
 
 
Copyright © 2004-2017 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál