které se uskuteční dne 12. října 2017 od 9,30 hodin v prostorách Střediska kultury a vzdělávání STŘECHA

(14.9.2017 08:31)
 

z Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Praděd v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko

(8.8.2017 08:40)
 
Oznámení

Ve dnech od 3. 7. 2017 – 7. 7. 2017 bude sekretariát Euroregionu Praděd uzavřen!

(30.6.2017 09:32)
 

V pátek 12. května 2017 se v zasedacím sále Městského úřadu v Jeseníku konalo...

(26.5.2017 08:32)
 

U příležitosti 20 let vzniku Euroregionu Praděd...

(26.5.2017 08:31)
 
Dnes je 26.09.2017
 

Zasedání Parlamentu spojené s mezinárodní vědeckou konferencí

Ve čtvrtek dne 6. října 2016 se v Prudnickém kulturním středisku konalo již 17. jednání společného Parlamentu Euroregionu Praděd. Po přivítání účastníků a úvodních slovech předsedů obou národních částí euroregion zazněly hymny. V přednesených výročních zprávách bylo poukázáno na posilování vzájemné spolupráce, rozšiřování členské základny, navazování dalších partnerství. S vizí naplňování společné strategie na období let 2014 – 2020 byl představen projektový záměr mikroprojektu „Česko-polský destinační management – I. etapa“.

Následovaly slavnostní momenty, byly předány čestné medaile Euroregionu Praděd osobám, které se mimořádně zasloužily o rozvoj česko-polské spolupráce. Za českou stranu bronzovou medaili obdrželi: pan Luděk Volek, starosta město Albrechtice; pan Milan Rác, starosta Zlaté Hory.

Poté byl v krátké prezentaci připomenut v roce 2015 ukončený Operační program přeshraniční spolupráce 2007-2013 a jeho součást Fond mikroprojektů. Následovalo předání pamětních sošek nejlepším žadatelům. Tuto formu ocenění si převzalo deset žadatelů z každé národní strany.

Závěrem jednání byly podány informace o přípravě a realizaci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd, realizovaného v rámci Programu INTERREG V-A.

Po krátké přestávce následovala mezinárodní konference pořádaná v rámci I. Kongresu polské bohemistiky.Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto
 
 
Copyright © 2004-2017 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál