V dubnu tohoto roku vydal Euroregion Praděd brožuru...

(30.5.2019 09:20)
 

Zapoj se do naší soutěže a dozvíš se spoustu zajímavých informací a ještě můžeš vyhrát...

(30.5.2019 09:10)
 

Dne 17. 4. 2019 pořádal Euroregion Praděd (ER P) slavnostní konferenci, která se konala v krásné Klášterní kapli v Jeseníku.

(3.5.2019 08:39)
 

pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd. Středa 6.2.2019 od 9.00 hod. do 12.00 hod., Středisko kultury a vzdělávání STŘECHA

(24.1.2019 08:25)
 
Oznámení

Dovolujeme si tímto upozornit všechny zájemce o návštěvu naší kanceláře, že v souvislosti s čerpáním řádné dovolené v závěru roku, bude kancelář Euroregionu Praděd uzavřena ve dnech od 27.12. 2018 do 31.12.2018. Otevřeno bud

(7.12.2018 09:17)
 
Dnes je 16.06.2019
 

Čtvrté zasedání Rady euroregionu

Na obecním úřadě města Andělská Hora se v pátek dne 23. září 2016 konalo jednání Rady Euroregionu Praděd. Před zahájením jednání si účastníci se zájmem prohlédli vystavené exponáty v Městském minimuzeu, jako např. fotografie a pohlednice z minulých dob, sochy, mapy a různé dobové dokumenty. Mohli také nahlédnout do kroniky Andělské Hory vedené od 16. století po současnost.

Vlastní jednání zahájil předseda euroregionu pan Petr Procházka přivítáním přítomných. Sdělil usnášeníschopnost dnešního jednání a nechal schválit program včetně ověřovatele zápisu. Tím byl určen pan Ondra Holub, starosta Malé Morávky.

Nosnými body programu byly opět informace o vývoji programu příhraniční spolupráce česko-polsko INTERREG V-A, a to jak velké projekty tak Fond mikroprojektů.

Radě byly podány informace o výstupech 5. zasedání Monitorovacího výboru, které se konalo dne 29. června 2016 v polských Duszniki Zdrój. Závěry tohoto jednání okomentoval pan předseda. Přítomní byli informováni o skutečnosti, že od 1. 7. 2016 je vedoucím Společného sekretariátu v Olomouci pan Maciej Molak a s termínem 6. zasedání Monitorovacího výboru programu dne 5. října 2016 ve Wlbrzychu, kde budou projednávány a schvalovány nové výzvy a termíny.

Fond mikroprojektů spravovaný euroregionem se posunul do druhého kola příjmu projektových žádostí. První zasedání Euroregionálního řídícího výboru konané dne 12. 7. 2016 na zámku Moszna schválilo k realizaci 9 českých a 13 polských projektových žádostí. Byl zde rovněž dohodnut pravidelný interval příjmu projektů (únor a září) a zasedání EŘV (květena prosinec). Dne 15. 9. 2016 byl uzavřen příjem projektů do druhého kola. Předloženo bylo 12 projektových žádostí na české straně a 32 na straně polské. Sekretariáty, český i polský, nyní realizují hodnotící proces, tj. kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti, hodnocení kvality mikroprojektů a příhraničních aspektů a příprava na výběr k podpoře.

V dalším bloku programu Rada vzala na vědomí informace o realizaci projektu Destinační management turistické oblasti Jeseníky V, výsledek hospodaření euroregionu za období prvního pololetí 2016. Schválila uzavření smlouvy o přidruženém členství s Univerzitou Palackého v Olomouci a odsouhlasila využití výjimky z povinnosti zveřejňování smluv v registru smluv.

Závěrem jednání byl odsouhlasen seznam deseti nejúspěšnějších mikroprojektů v uplynulém programovém období 2007-2013, jejichž realizátoři si na společném Parlamentu dne 6. 10. 2016 konaném v Prudniku, převezmou ocenění. Pozvánku na jednání Parlamentu a následující vědecké konference pořádané v rámci I. Kongresu polské bohemistiky obdrželi všichni členové Rady.Foto Foto Foto Foto Foto
 
 
Copyright © 2004-2019 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál