V dubnu tohoto roku vydal Euroregion Praděd brožuru...

(30.5.2019 09:20)
 

Zapoj se do naší soutěže a dozvíš se spoustu zajímavých informací a ještě můžeš vyhrát...

(30.5.2019 09:10)
 

Dne 17. 4. 2019 pořádal Euroregion Praděd (ER P) slavnostní konferenci, která se konala v krásné Klášterní kapli v Jeseníku.

(3.5.2019 08:39)
 

pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd. Středa 6.2.2019 od 9.00 hod. do 12.00 hod., Středisko kultury a vzdělávání STŘECHA

(24.1.2019 08:25)
 
Oznámení

Dovolujeme si tímto upozornit všechny zájemce o návštěvu naší kanceláře, že v souvislosti s čerpáním řádné dovolené v závěru roku, bude kancelář Euroregionu Praděd uzavřena ve dnech od 27.12. 2018 do 31.12.2018. Otevřeno bud

(7.12.2018 09:17)
 
Dnes je 16.06.2019
 

Třetí zasedání Rady euroregionu

V nově zrekonstruovaném kulturním domě ve Velké Kraši se v pátek dne 17. června konalo další, v roce 2016 již třetí zasedání Rady Euroregionu Praděd. Po uvítání přítomných předsedou euroregionu Petrem Procházkou podala informace o hostitelské obci starostka paní Vlasta Kočí.

Dominantou programu byly aktuální informace o vývoji programu příhraniční spolupráce česko-polsko INTERREG V-A, a to jak velké projekty tak Fond mikroprojektů.

Rada byla seznámena s výroční zprávou o implementaci programu za roky 2014 a 2015. Současně byly podány informace o výstupech 4. zasedání Monitorovacího výboru a přípravné podklady k 5. MV, který se bude konat dne 29. Června 2016 v polských Duszniki Zdrój.

Ve Fondu mikroprojektů spravovaném samotným euroregionem byl ke dni 12. 5. Ukončen příjem projektových žádostí. Do tohoto data bylo na sekretariát euroregionu prostřednictvím informačního systému MS2014+ předloženo celkem 10 projektových žádostí na české straně a 22 projektových žádostí na straně polské. V průběhu měsíce května byly všechny zaregistrované projekty podrobeny kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí. Touto kontrolou prošlo na české straně všech deset projektů. V průběhu června pak bude probíhat hodnocení kvality všech projektů, jež je rozděleno do dvou částí. V první fázi je pracovníky obou sekretariátů hodnocena přeshraniční spolupráce a přeshraniční dopad projektu, ve druhé fázi hodnotí externí hodnotitelé věcnou kvalitu projektů. Výsledkem obou fází hodnocení je pak konečný počet bodů, na základě kterých je pak sestaven seznam projektů pro zasedání Euroregionálního řídícího výboru. První zasedání Euroregionálního řídícího výboru se uskuteční dne 12.7.2016 v Polsku. Zde Rada ukládá dohodnout s polskou stranou harmonogram pro předkládání mikroprojektů pro celé programové období.

Dále byly na programu informace o realizaci projektu Destinační management turistické oblasti Jeseníky. Diskuze se rozproudila kolem nabytí účinnosti zákona o zveřejňování smluv a otázce, zda se tato povinnost na Euroregion Praděd vztahuje. Členové Rady vzali na vědomí informaci o plánovaném auditu Ministerstva financí, jehož předmětem bude projekt Fond mikroprojektů v Euroregionu Praděd v období 2007 – 2013. Audit proběhne ve dnech 9. – 12. 8. 2016 v sídle euroregionu. Závěrem byl schválen plán zasedání ve druhém pololetí roku a termín konání společné konference dne 4. 10. 2016 v rámci mikroprojektu 20. Let přeshraniční spolupráce v Euroregionu Praděd.Foto Foto Foto
 
 
Copyright © 2004-2019 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál