pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd

(5.4.2018 09:27)
 

pro žadateleProgramu Interreg V-A Česko-Polsko

(11.1.2018 08:00)
 

pro 5. kolo příjmu Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Praděd v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko

(12.12.2017 10:21)
 

Kancelář Euroregionu Praděd bude uzavřena ve dnech od 27.12. 2017 do 29.12.2017...

(12.12.2017 10:19)
 

V krásném prostředí hotelu Arkas v Prószkówie proběhly dne 10. října 2017 dvě významné akce.

(23.10.2017 07:31)
 
Dnes je 20.10.2018
 

Jednání Valné hromady Euroregionu Praděd

V pátek dne 20. listopadu 2015 se v prostorách Střediska chytrých aktivit ve Vrbně pod Pradědem konala v pořadí 20. Valná hromada Euroregionu Praděd. Mezi hosty nechyběli představitelé polské části z Euroregionu Pradziad, zástupci krajů a hospodářské komory. Účast přislíbil i poslanec pan Velebný, bohužel na poslední chvíli se omluvil.

Přítomní delegáti byli seznámeni s obšírnou Výroční zprávou Euroregionu Praděd za rok 2014. Na zprávu navázaly dvě prezentace. Jedna na téma odlišností pravidel Fondu mikroprojektů v právě končeném období 2007-2013 a v rámci nového příhraničního programu Interreg V-A 2014-2020. Druhá v krátkosti přiblížila výsledky činnosti Destinačního managementu turistické oblasti Jeseníky a jejich přínos do ekonomiky regionu.

Následovaly informace o hospodaření euroregionu, zpráva revizní komise z kontroly hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2016, které Valná hromada schválila.
Na ekonomické záležitosti navázalo rozhodování o přijetí nových, přidružených členů. O přijetí do svazku projevily zájem tři Místní akční skupiny, jmenovitě Rozvoj Krnovska, o.p.s.; MAS Hrubý Jeseník, z.s.; MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. a právnická osoba sdružující podnikatele, Okresní hospodářská komora Bruntál se sídlem v Krnově. Valná hromada rozhodla o přijetí všech tří Místních akčních skupin bez vzájemných podmínek a bez povinnosti členského příspěvku. Členství Okresní hospodářské komory je svázáno s členským příspěvkem 1.000,- Kč ročně.
Následovalo schválení změn ve Statutu euroregionu, vyvolaných předáním agendy rejstříku zájmových sdružení právnických osob z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ke Krajskému soudu v Ostravě.

Na závěr tohoto bodu programu bylo panu Jaroslavu Balcárkovi z Krnova předsedou euroregionu Petrem Procházkou a místostarostou Krnova Janem Krkoškou předáno ocenění za dlouholetou aktivní činnost v Euroregionálním řídícím výboru Fondu mikroprojektů v období 2007 – 2013, doplněné malou pozorností.
V diskuzi formou krátké prezentace seznámil předseda euroregionu přítomné o projektu „Krajem Niského knížectví a slezských velikánů V. Priessnitze aj. von Eichendorfa“, který nyní připravuje deset partnerů na obou stranách hranice v rámci Programu Interreg V-A.

Dále v diskuzi vystoupil pan Jaroslav Kala a pohovořil o provázanosti kvality regionálních komunikací s rozvojem cestovního ruchu. Řada důležitých komunikací na území okresu Bruntál v tomto roce zrekonstruovaných přispívá k rostoucímu zájmu turistů o tuto oblast.

Závěrem předseda euroregionu představil novou brožuru „Fond mikroprojektů v Euroregionu Praděd“, vydanou sekretariátem v listopadu 2015. Brožura shrnuje implementaci Fondu mikroprojektů v období 2007-2013 a informuje o novém programu Interreg V-A.Foto Foto Foto Foto
 
 
Copyright © 2004-2018 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál