V dubnu tohoto roku vydal Euroregion Praděd brožuru...

(30.5.2019 09:20)
 

Zapoj se do naší soutěže a dozvíš se spoustu zajímavých informací a ještě můžeš vyhrát...

(30.5.2019 09:10)
 

Dne 17. 4. 2019 pořádal Euroregion Praděd (ER P) slavnostní konferenci, která se konala v krásné Klášterní kapli v Jeseníku.

(3.5.2019 08:39)
 

pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd. Středa 6.2.2019 od 9.00 hod. do 12.00 hod., Středisko kultury a vzdělávání STŘECHA

(24.1.2019 08:25)
 
Oznámení

Dovolujeme si tímto upozornit všechny zájemce o návštěvu naší kanceláře, že v souvislosti s čerpáním řádné dovolené v závěru roku, bude kancelář Euroregionu Praděd uzavřena ve dnech od 27.12. 2018 do 31.12.2018. Otevřeno bud

(7.12.2018 09:17)
 
Dnes je 16.06.2019
 

Jednání Valné hromady Euroregionu Praděd

V pátek dne 20. listopadu 2015 se v prostorách Střediska chytrých aktivit ve Vrbně pod Pradědem konala v pořadí 20. Valná hromada Euroregionu Praděd. Mezi hosty nechyběli představitelé polské části z Euroregionu Pradziad, zástupci krajů a hospodářské komory. Účast přislíbil i poslanec pan Velebný, bohužel na poslední chvíli se omluvil.

Přítomní delegáti byli seznámeni s obšírnou Výroční zprávou Euroregionu Praděd za rok 2014. Na zprávu navázaly dvě prezentace. Jedna na téma odlišností pravidel Fondu mikroprojektů v právě končeném období 2007-2013 a v rámci nového příhraničního programu Interreg V-A 2014-2020. Druhá v krátkosti přiblížila výsledky činnosti Destinačního managementu turistické oblasti Jeseníky a jejich přínos do ekonomiky regionu.

Následovaly informace o hospodaření euroregionu, zpráva revizní komise z kontroly hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2016, které Valná hromada schválila.
Na ekonomické záležitosti navázalo rozhodování o přijetí nových, přidružených členů. O přijetí do svazku projevily zájem tři Místní akční skupiny, jmenovitě Rozvoj Krnovska, o.p.s.; MAS Hrubý Jeseník, z.s.; MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. a právnická osoba sdružující podnikatele, Okresní hospodářská komora Bruntál se sídlem v Krnově. Valná hromada rozhodla o přijetí všech tří Místních akčních skupin bez vzájemných podmínek a bez povinnosti členského příspěvku. Členství Okresní hospodářské komory je svázáno s členským příspěvkem 1.000,- Kč ročně.
Následovalo schválení změn ve Statutu euroregionu, vyvolaných předáním agendy rejstříku zájmových sdružení právnických osob z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ke Krajskému soudu v Ostravě.

Na závěr tohoto bodu programu bylo panu Jaroslavu Balcárkovi z Krnova předsedou euroregionu Petrem Procházkou a místostarostou Krnova Janem Krkoškou předáno ocenění za dlouholetou aktivní činnost v Euroregionálním řídícím výboru Fondu mikroprojektů v období 2007 – 2013, doplněné malou pozorností.
V diskuzi formou krátké prezentace seznámil předseda euroregionu přítomné o projektu „Krajem Niského knížectví a slezských velikánů V. Priessnitze aj. von Eichendorfa“, který nyní připravuje deset partnerů na obou stranách hranice v rámci Programu Interreg V-A.

Dále v diskuzi vystoupil pan Jaroslav Kala a pohovořil o provázanosti kvality regionálních komunikací s rozvojem cestovního ruchu. Řada důležitých komunikací na území okresu Bruntál v tomto roce zrekonstruovaných přispívá k rostoucímu zájmu turistů o tuto oblast.

Závěrem předseda euroregionu představil novou brožuru „Fond mikroprojektů v Euroregionu Praděd“, vydanou sekretariátem v listopadu 2015. Brožura shrnuje implementaci Fondu mikroprojektů v období 2007-2013 a informuje o novém programu Interreg V-A.Foto Foto Foto Foto
 
 
Copyright © 2004-2019 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál