V dubnu tohoto roku vydal Euroregion Praděd brožuru...

(30.5.2019 09:20)
 

Zapoj se do naší soutěže a dozvíš se spoustu zajímavých informací a ještě můžeš vyhrát...

(30.5.2019 09:10)
 

Dne 17. 4. 2019 pořádal Euroregion Praděd (ER P) slavnostní konferenci, která se konala v krásné Klášterní kapli v Jeseníku.

(3.5.2019 08:39)
 

pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd. Středa 6.2.2019 od 9.00 hod. do 12.00 hod., Středisko kultury a vzdělávání STŘECHA

(24.1.2019 08:25)
 
Oznámení

Dovolujeme si tímto upozornit všechny zájemce o návštěvu naší kanceláře, že v souvislosti s čerpáním řádné dovolené v závěru roku, bude kancelář Euroregionu Praděd uzavřena ve dnech od 27.12. 2018 do 31.12.2018. Otevřeno bud

(7.12.2018 09:17)
 
Dnes je 16.06.2019
 

Euroregion Praděd je plnoletý

Vážení čtenáři,

zdá se to k nevíře, ale euroregion působící v této části česko – polského příhraničí, Euroregion Praděd, si v červenci připomene 18. výročí vzniku.

Již počátkem devadesátých let, brzy po otevření hranic, byly zahájeny první přeshraniční dvoustranné kontakty zástupců komunální sféry z českých a polských příhraničních oblastí. Na české straně z území okresů Jeseník a Bruntál, z polské strany to byli zástupci obcí Opolského Slezska. Pokračováním a prohlubováním těchto kontaktů se postupně dospělo k myšlence, formalizovat vznikající spolupráci zřízením společného euroregionu.

Příprava na vznik euroregionu byla v širším okruhu představitelů měst a obcí z obou stran hranice zahájena od počátku roku 1997. Byly dohodnuty základní principy fungování. Stanoveno, že euroregion nebude mít společné sídlo, ale každá národní část bude mít sídlo v rámci svého území. Kupodivu, na návrh polské strany byl euroregion pojmenován podle nejvyššího vrcholu Jesenského pohoří, Pradědu.

Dne 2. července 1997 byla potom v Jeseníku slavnostně podepsána rámcová dohoda o vytvoření euroregionu na pomezí Moravy, Slezska a Opolského Slezska, česko – polského Euroregionu Praděd. Za českou stranu dohodu podepsali předsedové sdružení obcí Bruntálska, Jesenicka , Osoblažska, Rýmařovska a Vrbenska, jmenovitě pánové Ivo Vykopal, Petr Košacký, Jiří Franc, Pavel Kolář, Zdeněk Jarmar.

Nedlouho po podpisu dohody byl vytvořen společný znak, který od té doby obě části euroregionu používají. Zeleně vyznačená hranice od Javornicka přes Zlatohorsko po Osoblažsko v něm symbolicky spojuje obě národních vlajky.

Euroregion Praděd si dal do vínku zejména podporu ideí přeshraniční spolupráce, evropské jednoty, rozvoj přátelských a vzájemně výhodných kontaktů mezi oběma územími, péči o zachování společného kulturního a přírodního dědictví. Jedním z cílů při vzniku euroregionu bylo na regionální úrovni napomáhat všem činnostem, které povedou k začlenění obou států do Evropské unie.

Osmnáct let dosavadní spolupráce přineslo stovky společných projektů spojené přátelstvím a společným úsilím v těžších chvílích. To představuje mimořádně silný a neocenitelný základ pro rozvoj spolupráce v následujících letech. Principy spolupráce, které před osmnácti lety zakladatelé euroregionu sledovali, mají trvalou platnost.

Foto Foto

Tři dny po slavnostním podpisu smlouvy o vytvoření Euroregionu Praděd se nad Jeseníky zatáhly těžké mraky s nadnormálním spadem dešťových srážek a celé území euroregionu postihla ničivá povodeň. Ale to je již jiná, smutnější kapitola historie.

Ing. Zdeněk Jarmar, ředitel kanceláře Euroregionu Praděd

 
 
Copyright © 2004-2019 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál