které se uskuteční dne 12. října 2017 od 9,30 hodin v prostorách Střediska kultury a vzdělávání STŘECHA

(14.9.2017 08:31)
 

z Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Praděd v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko

(8.8.2017 08:40)
 
Oznámení

Ve dnech od 3. 7. 2017 – 7. 7. 2017 bude sekretariát Euroregionu Praděd uzavřen!

(30.6.2017 09:32)
 

V pátek 12. května 2017 se v zasedacím sále Městského úřadu v Jeseníku konalo...

(26.5.2017 08:32)
 

U příležitosti 20 let vzniku Euroregionu Praděd...

(26.5.2017 08:31)
 
Dnes je 20.10.2017
 

Euroregion Praděd – společné cíle, společné záležitosti.

Dne 17.10.2013 se v polském Prudniku uskutečnilo setkání v rámci 15-leté přeshraniční spolupráce, které bylo zahájeno slavnostním otevřením Centra polsko-české spolupráce (sekretariát Euroregionu Pradziad).

Samotnému setkání předcházelo pracovní zasedání nejvyššího společného orgánu euroregionu, Parlamentu.

V hlavní části setkání seznámil přítomné předseda polské části euroregionu Radek Roszkowski s historií a současností euroregionu a soustředil se na projekty, které byly realizovány během těchto 15 let. Jednalo se o programovací období programů Evropské unie (Phare CBC 1996, 1999-2003, INTERREG IIIA 2004 - 2006, OPPS ČR-PR Fond mikroprojektů 2007 - 2013).

Předseda české části Euroregionu Mgr. Petr Procházka zdůraznil úlohu euroregionu v oblasti rozvíjení přeshraniční spolupráce, navazování přátelství. Krátce pohovořil o přípravě na nové programové období od roku 2014. Zmínil se o potížích některých žadatelů při financování a předfinancování projektů a také o diskutované inovaci u opakujících se projektů.

Dalším bodem setkání bylo poděkování osobám, které se podílely na česko-polské spolupráci, a které se nejvíce zasloužily o samotný vznik Euroregionu Praděd. Z rozhodnutí prezidia euroregionu jim byly uděleny a na dnešním setkání předány pamětní medaile.

Součástí programu setkání bylo promítnutí patnáctiminutového filmu o historii a současnosti Euroregionu Praděd a představení přijaté Strategie rozvoje polsko-české spolupráce v Euroregionu Praděd na období let 2014-2020.

Na závěr poděkovali oba předsedové všem přítomným za společnou spolupráci a vydařená slavnostní akce byla ukončena vystoupením reprezentačního dechového orchestru Euroregionu Praděd.

Foto Foto

Sekretariát Euroregionu PradědProjekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„PŘEKRAČUJEME HRANICE“

 
 
Copyright © 2004-2017 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál