V dubnu tohoto roku vydal Euroregion Praděd brožuru...

(30.5.2019 09:20)
 

Zapoj se do naší soutěže a dozvíš se spoustu zajímavých informací a ještě můžeš vyhrát...

(30.5.2019 09:10)
 

Dne 17. 4. 2019 pořádal Euroregion Praděd (ER P) slavnostní konferenci, která se konala v krásné Klášterní kapli v Jeseníku.

(3.5.2019 08:39)
 

pro žadatele Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd. Středa 6.2.2019 od 9.00 hod. do 12.00 hod., Středisko kultury a vzdělávání STŘECHA

(24.1.2019 08:25)
 
Oznámení

Dovolujeme si tímto upozornit všechny zájemce o návštěvu naší kanceláře, že v souvislosti s čerpáním řádné dovolené v závěru roku, bude kancelář Euroregionu Praděd uzavřena ve dnech od 27.12. 2018 do 31.12.2018. Otevřeno bud

(7.12.2018 09:17)
 
Dnes je 16.06.2019
 

Euroregion Praděd – společné cíle, společné záležitosti.

Dne 17.10.2013 se v polském Prudniku uskutečnilo setkání v rámci 15-leté přeshraniční spolupráce, které bylo zahájeno slavnostním otevřením Centra polsko-české spolupráce (sekretariát Euroregionu Pradziad).

Samotnému setkání předcházelo pracovní zasedání nejvyššího společného orgánu euroregionu, Parlamentu.

V hlavní části setkání seznámil přítomné předseda polské části euroregionu Radek Roszkowski s historií a současností euroregionu a soustředil se na projekty, které byly realizovány během těchto 15 let. Jednalo se o programovací období programů Evropské unie (Phare CBC 1996, 1999-2003, INTERREG IIIA 2004 - 2006, OPPS ČR-PR Fond mikroprojektů 2007 - 2013).

Předseda české části Euroregionu Mgr. Petr Procházka zdůraznil úlohu euroregionu v oblasti rozvíjení přeshraniční spolupráce, navazování přátelství. Krátce pohovořil o přípravě na nové programové období od roku 2014. Zmínil se o potížích některých žadatelů při financování a předfinancování projektů a také o diskutované inovaci u opakujících se projektů.

Dalším bodem setkání bylo poděkování osobám, které se podílely na česko-polské spolupráci, a které se nejvíce zasloužily o samotný vznik Euroregionu Praděd. Z rozhodnutí prezidia euroregionu jim byly uděleny a na dnešním setkání předány pamětní medaile.

Součástí programu setkání bylo promítnutí patnáctiminutového filmu o historii a současnosti Euroregionu Praděd a představení přijaté Strategie rozvoje polsko-české spolupráce v Euroregionu Praděd na období let 2014-2020.

Na závěr poděkovali oba předsedové všem přítomným za společnou spolupráci a vydařená slavnostní akce byla ukončena vystoupením reprezentačního dechového orchestru Euroregionu Praděd.

Foto Foto

Sekretariát Euroregionu PradědProjekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„PŘEKRAČUJEME HRANICE“

 
 
Copyright © 2004-2019 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz | RSS kanál