Archiv autora: Juraj Kováč

10. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Praděd

Dne 15. května 2020 byla zahájena Oběžná procedura ve věci schvalování projektových žádostí podaných do 20. 2. 2020 v rámci 10. kola výzvy. Celkem bylo přijato 15 žádostí na české straně a 39 žádostí na straně polské. Oběžná procedura bude ukončena 3. 6. 2020. O výsledcích budou všichni žadatelé obeznámeni písemně, prostřednictvím systémové depeše v MS2014+

Letáčky a zpravodaj ke stažení

Letáčky k turistické hře, voucheru, Zážitkovému žetonu a cyklotrasám ke stažení ZDE. Zpravodaj Náš Euroregion ke stažení ZDE.

Změna délky realizace mikroprojektů

Doba trvání mikroprojektů je zpravidla 12 měsíců. Pouze v případě složitějších mikroprojektů může být doba trvání 18 měsíců. Na základě rozhodnutí MMR ČR v odůvodněných případech, kdy je znemožněno realizovat aktivity v projektu z důvodu epidemiologického nebezpečí, je možné realizovat mikroprojekt po dobu delší než 18 měsíců. Každý takový případ bude posuzován individuálně, po konzultaci se…
Read more